Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 4A

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Toán  Skills
Ms Hạnh
Tập đọc  LT&C German
Mr G1
8:30-9:00 Chính tả Skills
Ms Hạnh
Tập đọc  LT&C German
Mr G1
9:15-9:45 Science
Mr Josh
Grammar Speaking
Mr Brett
Listening Toán 
9:45-10:15 Grammar Speaking
Mr Brett
Speaking
Mr Brett
Listening Toán 
10:15-10:45 TLV Thư viện  Sinh hoạt Khoa học Chủ nhiệm
Afternoon 1:30-2:00 Thể dục  Máy tính Toán Art Robotics
2:00-2:30 TLV Máy tính Toán  Âm nhạc Robotics
2:30-3:05 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:05-3:35 Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
R&W
Mr Jack
Science
Mr Josh
Kể chuyện 
3:35-4:05 Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
R&W
Mr Jack
Science
Mr Josh
LS&ĐL
4:05-5:00 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 4A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.