Lịch năm học

Thông tin về lịch thi, tổ chức sự kiện, hoạt động ngoại khoá và ngày nghỉ lễ trong năm học 2023 – 2024.

Tháng 01/2022
01/01/2022
Nghỉ Tết Dương Lịch
03/01/2022
Triển lãm gốm
15/01/2022
Họp PHHS Cuối HK1
17/01/2022
Tuần lễ thể thao – WASS
21/01/2022
Lễ hội Mùa xuân 2022
22/01/2022
Nghỉ tết Âm lịch
Tháng 02/2022
21/02/2022
Chuyên đề Hướng nghiệp Nghề, Chuyên đề Giáo dục giới tính
Tháng 03/2022
03/03/2022
Ngày Động – Thực vật hoang dã thế giới
07/03/2022
Thi giữa kỳ II Chương trình Việt Nam
08/03/2022
Mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3
09/03/2022 - 11/03/2022
Thi giữa kỳ II Chương trình Việt Nam
14/03/2022 - 18/03/2022
Thi giữa kỳ Chương trình WA
21/03/2022
Chương trình Học tập thực tế
Tháng 04/2022
04/04/2022
Tuần lễ Văn hóa Dân gian Việt Nam
11/04/2022
Nghỉ bù Giổ tỗ Hùng Vương
16/04/2022
Triển lãm Năm học
20/04/2022
Thi Cuối kỳ II Chương trình Việt Nam (Khối THCS - THPT)
28/04/2022
Nghỉ bù Lễ 30/04 và Quốc tế Lao Động
29/04/2022
Thi Chương trình Tú tài Quốc tế IB lớp IB20-22
Tháng 05/2022
09/05/2022
Thi cuối kỳ II Chương trình WA
16/05/2022
Thi Cuối kỳ II Chương trình Việt Nam
23/05/2022
Kỳ thi NAPLAN dành cho học sinh khối 3, 5, 7, 9
28/05/2022
Họp Phụ huynh Cuối năm học
31/05/2022
Tổng kết Năm học
Tháng 06/2022
04/06/2022
Họp Phụ huynh
Tháng 07/2022
11/07/2022
WACE 11 Y2122 - Học kỳ 2 / WACE 12 Y2021 - Học kỳ 2
18/07/2022
Nhập học Khối 12 cơ sở 84BHTQ
25/07/2022
Nhập học lớp IBDP12
30/07/2022
Orientation dành cho PHHS mới
 
 
Tháng 08/2022
03/08/2022
Orientation Meeting: Họp định hướng đầu năm giữa GV chủ nhiệm, Phụ Huynh và Học sinh
04/08/2022
Virtual Curriculum Showcase
06/08/2022
Lễ Chào mừng Năm học mới 2022-2023
08/08/2022
1. Orientation Week: Tuần lễ định hướng học tập
2. Nhập học khối Pre-1 các cơ sở
3. Nhập học Khối 1-10 cơ sở 157LCT
09/08/2022
Nhập học Khối 2-3 cơ sở 43NT
10/08/2022
1. Nhập học Khối 4-5 cơ sở 43NT
2. Nhập học Khối 6-11 cơ sở 84BHTQ
29/08/2022
Ra mắt hệ thống Câu lạc bộ
Tháng 09/2022
01/09/2022
1. Self Improvement Month - Khởi động tháng cải thiện bản thân
2. Tháng An toàn Giao thông
02/09/2022
Nghỉ lễ Quốc Khánh
09/09/2022
Ra mắt Hệ thống Nhà (House System)
12/09/2022
1. Ra mắt Hệ thống Nhà (House System)
2. Practical Learning Program - HTTT Khối 6 -12
19/09/2022
Practical Learning Program - HTTT Khối 3 - 5
21/09/2022
Peace Day - Ngày Hòa bình Thế giới
26/09/2022
Practical Learning Program - HTTT Khối 2
29/09/2022
Ngày quốc tế nâng cao nhận thức về thất thoát và giảm thiểu chất thải thực phẩm
Tháng 10/2022
01/10/2022
Global Reading Aloud Program
02/10/2022
International Student Art Contest
03/10/2022
1. Thi giữa kỳ chương trình WA
2. Thi cuối kỳ 2 lớp WACE 12 Y2021
10/10/2022
Thi giữa kỳ chương trình Việt Nam
20/10/2022
Ngày Phụ nữ Việt Nam
21/10/2022
International Archaeology Day
31/10/2022
1. Lễ hội Halloween
2. WACE 12 Y2021 ATAR exam
Tháng 11/2022
07/11/2022
Tuần lễ đọc sách
11/11/2022
Báo cáo Kết quả giữa HK 1
14/11/2022
Thi cuối kỳ 2 lớp WACE 11 Y2122
20/11/2022
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Tháng 12/2022
05/12/2022
1. Thi cuối học kỳ I Chương trình WA
2. WACE 12 Y2122 - Học kỳ 1
05/12/2022 - 9/12/2022
House System - Spirit Day (Asciepius - Biểu tượng của sự nhân hậu)
19/12/2022
Thi cuối học kỳ I Chương trình Việt Nam
21/12/2022 - 23/12/2022
Hoạt động Giáng Sinh
24/12/2022 - 25/12/2022
Nghỉ lễ Giáng sinh
26/12/2022
WACE Y2122 - Tuần lễ Định hướng học tập chương trình WACE
29/12/2022
Practical Learning Program - HTTT Khối 1
Tháng 01/2023
01/01/2023
Nghỉ Tết Dương Lịch
02/01/2023 - 06/01/2023
House System - Spirit Day (Zeus - Biểu tượng của sức mạnh)
07/01/2023
Họp PHHS Cuối HK1
09/01/2023 - 12/01/2023
WASS Sport Week
13/01/2023
Lễ hội Mùa Xuân (Spring Festival)
16/01/2023 - 29/01/2023
Nghỉ tết Âm lịch
30/01/2023
Học sinh quay lại trường
Tháng 02/2023
06/02/2023 - 10/02/2023
House System - Spirit Day (Athena - Biểu tượng của trí tuệ)
08/02/2023
Practical Learning Program - HTTT Khối 3 -5

14/02/2023
Practical Learning Program - HTTT Khối 1
17/02/2023
Practical Learning Program - HTTT Khối 2
20/02/2023
1. Chuyên đề hướng nghiệp Nghề
2. Chuyên đề giáo dục giới tính
21/02/2023
Practical Learning Program - HTTT Khối 6-12
27/02/2023
1. Chuyên đề hướng nghiệp Nghề
2. Chuyên đề giáo dục giới tính
Tháng 03/2023
01/03/2023 - 07/03/2023
House System - Spirit Day (Apollo - Biểu tượng của Nghệ thuật)
01/03/2023 - 08/03/2023
Tuần lễ áo dài Việt Nam
03/03/2023
World Wildlife Day - Ngày Động - Thực vật hoang dã thế giới
06/03/2023 - 18/03/2023
Thi giữa kỳ II Chương trình Việt Nam
08/03/2023
Mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3
13/03/2023 - 17/03/2023
Thi giữa kỳ II Chương trình WA
16/03/2023 - 07/04/2023
Giải đấu Tranh biện Khối Tiểu học
20/03/2023
Ngày hội Quốc tế Pháp Ngữ
20/03/2023 - 21/03/2023
Kỳ thi NAPLAN
21/03/2023
International Day of Forests
22/03/2023
World Water Day - Ngày nước thế giới
24/03/2023
Chợ phiên Tháng 03
28/03/2023 - 10/04/2023
Cuộc thi tìm kiếm tài năng All Stars Fest
Tháng 04/2023
02/04/2023
World Autism Awareness Day
03/04/2023 - 07/04/2023
Tuần lễ Văn hóa Dân gian Việt Nam
07/04/2023
Hoạt động mừng Lễ Phục sinh
08/04/2023
Ngày hội Trải nghiệm Mầm non
10/04/2023 - 14/04/2023
Tuần lễ Phòng chống Bạo lực học đường
11/04/2023
National Gardening Day - Dự án "nông nghiệp hữu cơ"
12/04/2023
Ngày hội Áo hồng
14/04/2023
Tham quan học tập thực tế Khối Mầm non
21/04/2023
Ngày Trái Đất
21/04/2023 - 28/04/2023
Thi cuối Học kỳ 2 chương trình Việt Nam
22/04/2023
Earth Day - Dự án làm đồ tái chế
Chiến dịch "Nói không với Nylon"
23/04/2023
World Book and Copyright Day
24/04/2023 - 28/04/2023
Thi cuối kỳ 1 lớp WACE 12 Y2122
25/04/2023
Lễ kỷ niệm Anzac Day
28/04/2023 - 19/05/2023
Thi Tốt nghiệp Chương trình Tú tài Quốc tế IBDP
29/04/2023
Giổ tỗ Hùng Vương
30/04/2023
Nghỉ lễ 30/4
Tháng 05/2023
01/05/2023
Nghỉ lễ Quốc tế Lao động
03/05/2023
Ngày tự do báo chí thế giới
04/05/2023 -10/05/2023
Thi cuối Học kỳ 2
10/05/2023
Xét Tốt Nghiệp THCS
12/05/2023
Chợ phiên Tháng 05
12/05/2023
Hội thảo “Định hướng Chương trình Tú tài”
15/05/2023 - 17/5/2023
Kỳ thi NAPLAN dành cho học sinh khối 3, 5, 7, 9
18/05/2023
Liên hoan Phim ngắn Khối Trung học
19/05/2023
Hoạt động Hệ thống Nhà - International Fest
19/05/2023 - 30/05/2023
Họp Phụ huynh Khối Mầm non
20/05/2023 - 21/05/2023
Lễ Tốt nghiệp năm học
22/05/2023 - 29/05/2023
Họp phụ huynh Cuối năm học
23/05/2023
Career Day
29/05/2023
Tổng kết năm học
31/05/2023
Tổng kết House System & trao giải
Tháng 06/2023
07/06/2023
Thi Tốt nghiệp THPT
12/06/2023
Chương trình Hè Khối Tiểu học- THCS
12/06/2023
Khai giảng Khóa hè Chương trình Mầm non
Tháng 07/2023
10/07/2023
WACE 12 Y2122 - Học kỳ 2

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc và tư vấn tuyển sinh:

Đăng ký tư vấn

zalo-oa
Cơ Sở Mầm Non 260
260DBP
260 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở Mầm Non 35
35NHC
35 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Cở sở Tiểu Học
43NT
43 Nguyễn Thông, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở Quốc Tế
157LCT
157 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở THCS & THPT
84BHTQ
84 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, TP.HCM
ĐẶT LỊCH THAM QUAN

Bước 1: Chọn cơ sở tham quan trường

Bước 2: Thông tin của bạn

right arrow time clock pin e