Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 4B

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Thể dục  Máy tính  Tập đọc  German
G1
Skills
Ms Hạnh
8:30-9:00 Chính tả Máy tính  Tập đọc  German
G1
Skills
Ms Hạnh
9:15-9:45 Science
Mr Elton 
Speaking
Mr Brett
Listening Speaking
Mr Brett
Toán 
9:45-10:15 Grammar Grammar Listening Speaking
Mr Brett
Toán 
10:15-10:45 Khoa học Thư viện  Sinh hoạt Toán  Chủ nhiệm
Afternoon 1:30-2:00 TLV Kể chuyện  Art  Robotics LT&C
2:00-2:30 TLV LS&ĐL Âm nhạc Robotics LT&C
2:30-3:05 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:05-3:35 Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
R&W
Mr Brett
Science
Mr Elton 
Toán 
3:35-4:05 Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
R&W
Mr Brett
Science
Mr Elton 
Toán 
4:05-5:00 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 4B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.