Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 2A

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Robotics Thể dục Art  Máy tính  Chính tả
8:30-9:00 Robotics Toán  Âm nhạc Máy tính  Chính tả
9:15-9:45 Speaking
Mr Brett
Science
Mr Josh
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Tập viết
9:45-10:15 Speaking
Mr Brett
Science
Mr Josh
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Kể chuyện 
10:15-10:45 Toán  Thư viện  Sinh hoạt  TNXH Chủ nhiệm
Afternoon 1:30-2:00 Tập đọc Tập đọc Skills
Ms Hạnh
Tập đọc Toán 
2:00-2:30 Tập đọc Tập đọc Skills
Ms Hạnh
Tập đọc Toán 
2:30-3:05 BREAK BREAK BREAK Science
Mr Josh
BREAK
3:05-3:35 Listening R&W
Mr James
Speaking
Mr Brett
BREAK German
G1 
3:35-4:05 Listening R&W
Mr James
Grammar Speaking
Mr Brett
German
G1 
4:05-5:00 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 2A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.