Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 1B

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Toán  Robotics  Tiếng Việt 
8:30-9:00 Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Toán  Robotics  Tiếng Việt 
9:15-9:45 Art Máy tính  Speaking
Ms Olivia
Science
Mr Josh 
German
G2
9:45-10:15 Âm nhạc Máy tính  Speaking
Ms Olivia
Science
Mr Josh 
German
G2
10:15-10:45 Thư viện  Thể dục Sinh hoạt  TNXH Chủ nhiệm 
Afternoon 1:30-2:00 Tiếng Việt  Skills
Ms Hạnh
Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán
2:00-2:30 Tiếng Việt  Skills
Ms Hạnh
Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán
2:30-3:05 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:05-3:35 R&W
Mr Brett
Speaking
Mr Jack
Science
Mr Josh 
Listening Tiếng Việt 
3:35-4:05 R&W
Mr Brett
Listening Grammar Grammar Tiếng Việt 
4:05-5:00 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 1B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.