Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 8A

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 7:30-8:00 Listening  Grammar Listening  Science
Mr Josh
Speaking
Mr James
8:00-8:30 Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Skills
Ms Nhung 
Science
Mr Josh
Speaking
Mr James
8:30-9:00 Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Skills
Ms Nhung 
Science
Mr Josh
Speaking
Mr James
9:15-10:00 Chào cờ  Toán
T.Tồn 
Văn
C.Vy
Sinh
T.Trung 

T.Phương 
10:00-10:45 Địa
C.Thảo 
Toán
T.Tồn 
Văn
C.Vy
Toán
T.Tồn 
Địa
C.Thảo 
10:45-11:30 Sử
C.Ly
Hoá
T.Thọ 
Toán
T.Tồn 
Toán
T.Tồn 
Văn
C.Vy
Afternoon 1:20-2:05 Chủ nhiệm  Văn
C.Vy
Hoá
T.Thọ

T.Phương
Sinh
T.Trung 
2:05-2:35 R&W
Mr Jack
R&W
Mr Jack 
Grammar Máy tính  Thư viện 
2:35-3:05 R&W
Mr Jack
R&W
Mr Jack 
Grammar Máy tính  Thư viện 
3:05-3:20 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:20-3:50 German
Mr G1
Âm nhạc German
 Mr G1
Robotics  Listening
3:50-4:20 German
Mr G1
Art German
 Mr G1
Robotics  Listening
4:20-5:15 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 8A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.