Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 8B

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 7:30-8:00 Grammar Listening Science
Mr Josh
Speaking
Mr James 
Sử 
8:00-8:30 German
G2
Listening Science
Mr Josh
Speaking
Mr James  
Máy tính 
8:30-9:00 German
G2
Listening Science
Mr Josh
Speaking
Mr James  
Máy tính 
9:15-10:00 Chào cờ  Sinh
T.Trung 
Toán
T.Tồn 
Văn
C.Vy
Sinh
T.Trung 
10:00-10:45 Toán
T.Tồn 

T.Phương
Toán
T.Tồn 
Văn
C.Vy
Toán
T.Tồn 
10:45-11:30 Toán
T.Tồn 
Chủ nhiệm 
T.Phương
Hoá
T.Thọ
Địa
C.Thảo 
Afternoon 1:20-2:05 Văn
C.Vy
Địa
C.Thảo 
Thể dục Văn
C.Vy
Hoá
T.Thọ
2:05-2:35 Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
R&W
Mr Jack 
R&W
Mr Jack 
Thư viện 
2:35-3:05 Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
R&W
Mr Jack 
R&W
Mr Jack 
Thư viện 
3:05-3:20 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:20-3:50 Âm nhạc  Robotics  German
G2
Skills
Ms Nhung 
Grammar
3:50-4:20 Art Robotics  German
G2
Skills
Ms Nhung 
Grammar
4:20-5:15 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 8B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.