Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 5

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Chính tả Toán Tập đọc German
Mr G1
Toán 
8:30-9:00 Thể dục Toán  Tập đọc  German
Mr G1
Toán
9:15-9:45 Math
Mr Peter 
Math
Mr Peter 
Listening Speaking
Mr James 
Robotics
9:45-10:15 Math
Mr Peter 
Math
Mr Peter 
Listening Speaking
Mr James 
Robotics
10:15-10:45 Skills
Ms Hạnh
Thư viện  Sinh hoạt Chủ nhiệm Lịch sử 
10:45-11:15 Skills
Ms Hạnh
Thư viện  Kể chuyện  Toán  Địa lý
Afternoon 1:30-2:00 Toán  LT&C Máy tính  Khoa học Art
2:00-2:30 Toán  LT&C Máy tính  Khoa học Âm nhạc
2:30-3:05 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:05-3:35 Science
Mr Josh
Grammar Speaking
Mr James
R&W
Mr James 
TLV
3:35-4:05 Science
Mr Josh
Grammar Science
Mr Josh
R&W
Mr James 
TLV
4:05-5:00 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 5. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.