Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 9

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 7:30-8:00 Listening  Science
Mr Josh
Speaking
Mr James
Grammar Thư viện
8:00-8:30 Listening Science
Mr Josh
Speaking
Mr James
Grammar Skills
Ms Nhung
8:30-9:00 Listening Science
Mr Josh
Speaking
Mr James
Grammar Skills
Ms Nhung
9:15-10:00 Chào cờ  Văn
C.Vy  
Sinh
T.Trung

T.Phương 
Văn
C.Vy
10:00-10:45
T.Phương 
Văn
C.Vy  
Sinh
T.Trung
Hoá
T.Thọ
Văn
C.Vy
10:45-11:30 Hoá
T.Thọ
Toán
T.Linh 
Sử
C.Ly
Chủ nhiệm Toán
T.Linh 
Afternoon 1:20-2:05 Toán
T.Linh
Toán
T.Linh
Văn
C.Vy
Địa
C.Thảo 
Toán
T.Linh
2:05-2:35 R&W
Ms Michelle  
R&W
Ms Michelle  
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Thể dục
2:35-3:05 R&W
Ms Michelle  
R&W
Ms Michelle  
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Âm nhạc
3:05-3:20 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:20-3:50 German
G2
German
G2
Robotics Máy tính  Grammar
3:50-4:20 German
G2
German
G2
Robotics Máy tính  Grammar
4:20-5:15 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 9. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.