Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 6B

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 7:30-8:00 Science
Mr Elton
Speaking
Mr James 
Grammar Listening  Grammar
8:00-8:30 Science
Mr Elton
Speaking
Mr James  
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Grammar
8:30-9:00 Science
Mr Elton
Speaking
Mr James  
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Thư viện 
9:15-10:00 Chào cờ 
T.Phương
Toán
T. Đến 
Toán
T. Đến 
Văn
C.Hiền 
10:00-10:45 Văn
C.Hiền 
Sử
C.Ly
Toán
T. Đến 
Toán
T. Đến 
Văn
C.Hiền 
10:45-11:30 Văn
C.Hiền 
Địa
C.Thảo 
Sinh
T.Trung  
Văn
C.Hiền 

T.Phương
Afternoon 1:20-2:05 Toán
T.Đến
Toán
T.Đến
Chủ nhiệm  Sinh
T.Trung
Sử
C.Ly
2:05-2:35 R&W
Mr James 
Grammar R&W
Mr James 
Listening Thư viện 
2:35-3:05 R&W
Mr James 
Grammar R&W
Mr James 
Listening Thư viện 
3:05-3:20 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:20-3:50 Skills
Ms Nhung
Máy tính  Âm nhạc German
G2
Robotics 
3:50-4:20 Skills
Ms Nhung
Máy tính  Art German
G2
Robotics 
4:20-5:15 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 6B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.