Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 7A

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 7:30-8:00 Listening Grammar Speaking
Mr Brett
Science
Mr Elton
Âm nhạc
8:00-8:30 Listening Skills
Ms Nhung 
Speaking
Mr Brett
Science
Mr Elton
Thể dục 
8:30-9:00 Listening Skills
Ms Nhung 
Speaking
Mr Brett
Science
Mr Elton
Art 
9:15-10:00 Chào cờ  Toán
T. Đến 
Văn
C.Hiền 
Địa
C.Thảo 
Địa
C.Thảo 
10:00-10:45 Sử
C.Ly
Toán
T. Đến 
Văn
C.Hiền 

T.Phương
Sinh
T.Trung 
10:45-11:30 Sinh
T.Trung 
Sử
C.Ly
Toán
T. Đến 

T.Phương
Toán
T. Đến 
Afternoon 1:20-2:05 Văn
C.Hiền 
Văn
C.Hiền 
Văn
C.Hiền 
Chủ nhiệm 
T.Phương  
2:05-2:35 Math
Mr Steve 
R&W
Mr Brett
Math
Mr Steve 
R&W
Mr Brett
Grammar
2:35-3:05 Math
Mr Steve 
R&W
Mr Brett
Math
Mr Steve 
R&W
Mr Brett
Grammar
3:05-3:20 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:20-3:50 Robotics German
T2
Máy tính German
G1
Thư viện 
3:50-4:20 Robotics German
T2
Máy tính German
G1
Thư viện 
4:20-5:15 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 7A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.