Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 3A

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Skills
Ms Hạnh
Toán  Toán  Tập đọc Robotics 
8:30-9:00 Skills
Ms Hạnh
Toán  Kể chuyện  Tập đọc Robotics 
9:15-9:45 Speaking
Mr James
R&W
Mr James 
Listening Listening Máy tính
9:45-10:15 Speaking
Mr James
R&W
Mr James 
Grammar Grammar Máy tính
10:15-10:45 TNXH Thư viện  Sinh hoạt Thể dục Chủ nhiệm
Afternoon 1:30-2:00 Tập viết Chính tả Art LT&C German
G1
2:00-2:30 Tập viết Chính tả Âm nhạc TLV German
G1
2:30-3:05 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:05-3:35 Science
Mr Elton
Science
Mr Elton
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Toán
3:35-4:05 Listening Science
Mr Elton
Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Toán
4:05-5:00 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 3A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.