Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 1A

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Máy tính  Art  Robotics  Toán Tiếng Việt 
8:30-9:00 Máy tính  Thể dục Robotics  Toán  Tiếng Việt 
9:15-9:45 Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James 
Science
Mr Elton
German
G1
9:45-10:15 Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James 
Science
Mr Elton
German
G1
10:15-10:45 Âm nhạc Thư viện  Sinh hoạt  TNXH Chủ nhiệm 
Afternoon 1:30-2:00 Skills
Ms Hạnh 
Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán
2:00-2:30 Skills
Ms Hạnh
Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán
2:30-3:05 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:05-3:35 Listening R&W
Mr Brett
Science
Mr Elton
Grammar Tiếng Việt 
3:35-4:05 Listening R&W
Mr Brett
Speaking
Mr James 
Grammar Tiếng Việt 
4:05-5:00 Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 1A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.