Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA1

  TIME MON  TUE WED THU FRI
Morning 8:00-8:30 Listening German
G1
German
G1
Skills
Ms Nhung
Math
Mr Steve
8:30-9:00 Listening German
G1
German
G1
Skills
Ms Nhung
Math
Mr Steve
9:15-9:45 Máy tính  Listening Grammar Robotics R&W
Mr James 
9:45-10:15 Máy tính  Listening Grammar Robotics R&W
Mr James 
10:15-10:45 Math
Mr Steve
R&W
Mr James 
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James 
Grammar
10:45-11:15 Math
Mr Steve
R&W
Mr James 
Math
Mr Steve
Speaking
Mr James 
Grammar
Afternoon 1:30-2:00 Science
Mr Elton
Sport  Listening Listening Speaking
Mr James
2:00-2:30 Science
Mr Elton
Tiếng Việt  Science
Mr Elton
Listening Speaking
Mr James
2:30-3:05 Science
Mr Elton
Tiếng Việt  Science
Mr Elton
Listening R&W
Mr James 
3:05-3:35 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK
3:35-4:05 Sport  Listening Art  Music  Geography
Mr Jack
4:05-5:00 Sport  Listening Art  Music  Geography
Mr Jack

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp WA1. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.