Accreditation

Ngày 6/8/2016 – WASS tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017