Danh sách đăng ký CLB năm học 2016 – 2017
29.08.2016

Lớp 1A

STT HỌ TÊN THỨ 3, 5 THỨ 4, 6
1 NGUYỄN LÂM GIA HÂN NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT
2 NGUYỄN MINH KHANG CỜ VUA VÕ THUẬT
3 ĐOÀN MINH AN KHÔI HANDMADE  
4 NGUYỄN HÀ MY NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT
5 NGUYỄN HỒNG NHÂN   VÕ THUẬT
6 NGUYỄN BẢO NHI NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT
7 HOÀNG NAM SƠN CỜ VUA MỸ THUẬT
8 DSOUZA ANGLE MỸ VÂN NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT
9 NGUYỄN GIA HY KEYBOARD  
10 LÊ NGUYỆT KEYBOARD VÕ THUẬT

Lớp 1B

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG ANH CỜ VUA VIOLON
2 NGUYỄN MINH ĐỨC CỜ VUA VÕ THUẬT
3 TRƯƠNG LÂM NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT
4 PHAN HIỂN KEYBOARD MỸ THUẬT
5 NGUYỄN VINH KHÂM   VÕ THUẬT
6 PHẠM TUẤN LONG CỜ VUA VÕ THUẬT
7 NGÔ CHÂN NHƯ HANDMADE  
8 BÙI MINH TRÍ KEYBOARD MỸ THUẬT
9 BÙI MINH TRIẾT NHẢY HIỆN ĐẠI  
10 HOÀNG TƯỜNG VY NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT
11 NGUYỄN TRƯƠNG THANH VÂN THUYẾT TRÌNH
KỂ CHUYỆN
VIOLON
12 ĐỖ KIÊN VĂN CỜ VUA  
13 VŨ THIÊN AN   VÕ THUẬT
14 ĐẶNG CHẤN CỜ VUA VÕ THUẬT

Lớp WA1

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 ĐOÀN QUỲNH ANH HANDMADE VIOLON
2 ĐỖ KINH NGUYÊN NHẢY HIỆN ĐẠI VÕ THUẬT
3 LIÊU THIÊN PHÚ NHẢY HIỆN ĐẠI VÕ THUẬT
4 CHENG UY KEYBOARD VÕ THUẬT
5 ĐỖ UYỂN CHI NHẢY HIỆN ĐẠI VÕ THUẬT

Lớp 2A

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 ALEX XAVIER BELL CỜ VUA VÕ THUẬT
2 HÀ MINH ĐỨC NHẢY HIỆN ĐẠI VÕ THUẬT
3 GIAO HỶ MẪN NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT
4 CHƯƠNG ANH THÙY NHIÊN   MỸ THUẬT
5 NGUYỄN HUỲNH MINH THÙY NHẢY HIỆN ĐẠI  
6 NGUYỄN MINH TRIẾT   VÕ THUẬT
7 DƯƠNG BẢO TRÚC HANDMADE NHẢY HIỆN ĐẠI
8 ĐÀO KHẢ VY KEYBOARD VÕ THUẬT
9 LƯƠNG JENICE GIA YẾN NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT

Lớp 2B

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 LÊ BÌNH THIÊN DI NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT
2 VŨ LÝ GIA KHÁNH   VÕ THUẬT
3 CLARK ANGUS THOMAS MINH CỜ VUA  
4 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NHI KEYBOARD MỸ THUẬT
5 NGUYỄN TĂNG PHÚ THUYẾT TRÌNH
KỂ CHUYỆN
VIOLON
6 LỮ THANH THẢO   VÕ THUẬT
7 TRẦN QUỐC TRÍ   VÕ THUẬT
8 MAI XUÂN PHÚ VINH CỜ VUA MỸ THUẬT
9 HUỲNH NHẬT VY HANDMADE MỸ THUẬT
10 NGUYỄN NGỌC THẢO VY NHẢY HIỆN ĐẠI  

Lớp WA2

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 ĐỖ NGỌC QUỲNH DAO VÕ THUẬT MỸ THUẬT
2 VŨ HOÀNG MỸ MỸ NHẢY HIỆN ĐẠI VÕ THUẬT
3 NGUYỄN SURY THUYẾT TRÌNH
KỂ CHUYỆN
MỸ THUẬT

Lớp 3A

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 LÝ DƯƠNG HOÀNG GIANG KEYBOARD MỸ THUẬT
2 NGUYỄN NGỌC LONG   CỜ VUA
3 MAI QUỐC MINH THUYẾT TRÌNH KỂ CHUYỆN VÕ THUẬT
4 NGUYỄN THÁI NHẬT MINH CỜ VUA VÕ THUẬT
5 NGUYỄN HUY MINH CỜ VUA VÕ THUẬT
6 NGUYỄN HUỲNH THẢO NGUYÊN NHẢY HIỆN ĐẠI VÕ THUẬT
7 SOPHIA HANDMADE  
8 ĐINH HOÀNG TÂM   MỸ THUẬT
9 NGUYỄN DUY MINH THỊNH THUYẾT TRÌNH KỂ CHUYỆN VÕ THUẬT
10 DƯƠNG QUẾ TRÂN KEYBOARD VÕ THUẬT
11 NGUYỄN NHÃ XUÂN NHẢY HIỆN ĐẠI
12 PHẠM MAI HOÀNG LONG CỜ VUA VÕ THUẬT
13 ĐẶNG QUỐC THÁI   VÕ THUÂT

Lớp 3B

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 ĐỖ KIẾN ANH CỜ VUA VÕ THUẬT
2 TRẦN DIỆP HỒNG ANH HANDMADE  
3 TRẦN NAM ANH CỜ VUA VIOLON
4 NGUYỄN HUYỀN ANH HANDMADE  
5 HOÀNG KIM GIA BẢO NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT
6 LƯU NGUYÊN ĐỨC THUYẾT TRÌNH KỂ CHUYÊN CỜ VUA
7 NGUYỄN HOÀNG BẢO HƯNG CỜ VUA VÕ THUẬT
8 ĐỖ PHỤNG ANH KHOA HANDMADE VÕ THUẬT
9 CẤN MINH KHOA NHẢY HIỆN ĐẠI MỸ THUẬT
10 LÊ BẢO NHI HANDMADE  
11 NGUYỄN HUUỲNH MINH TRUNG CỜ VUA VIOLON
12 PHẠM HOÀNG NGỌC KHÁNH   MỸ THUẬT

Lớp 4A

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 TRƯƠNG NHƯ MINH ÂN HÙNG BIỆN TIẾNG ANH ICT 360
2 NGUYỄN CHÂU ANH MỸ THUẬT  
3 ĐÀO LÊ HỒNG ĐỨC   ICT 360
4 LƯƠNG RICHARD GIAKY MỸ THUẬT  
5 BÙI MINH GIANG MỸ THUẬT  
6 NGUYỄN GIA HÂN MỸ THUẬT  
7 DƯƠNG THÁI HÒA MỸ THUẬT  
8 PHAM QUỐC ĐẠT MỸ THUẬT  
9 TRẦN HOÀNG NGUYÊN KHÔI   BÓNG ĐÁ
10 HOÀNG GIA LINH MỸ THUẬT  
11 NGUYỄN HOÀNG NAM CỜ VUA  
12 PHAN MẪN NGỌC   THIẾT KẾ
THỜI TRANG
13 NGUYỄN PHẠM HIỀN MINH MỸ THUẬT DANCE SPORT
14 NGUYỄN ĐIỂN SÁNG GYM  
15 TRẦN BẢO KHANG MỸ THUẬT  

Lớp 4B

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 LƯU HOÀNG ANH MỸ THUẬT THIẾT KẾ THỜI TRANG
2 VŨ TRÚC ANH GYM VIOLON
3 LÊ KHẢ DỤNG MỸ THUẬT BÓNG ĐÁ
4 VÕ MINH KHOA   ICT 360
5 NGUYỄN TƯỜNG ANH KHOA CỜ VUA BÓNG ĐÁ
6 PHẠM HOÀNG LONG CỜ VUA  
7 TRẦN NGỌC ĐÔNG NHI GYM  
8 TRẦN HOÀNG NHẬT NHI CỜ VUA  
9 NGUYỄN NGỌC KIM QUYÊN GYM DANCESPORT
10 ĐỖ PHỤNG ANH THƯ CỜ VUA DANCESPORT
11 NGUYỄN THÁI NHƯ Ý MỸ THUẬT THIẾT KẾ THỜI TRANG
12 TRÂN ANH KHÔI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH BÓNG ĐÁ
13 BÙI NGHUYỄN NHÃ AN GYM VIOLON
14 LÂM TÙNG QUÂN CỜ VUA BÓNG ĐÁ
15 TRAN QUANG HÙNG BIỆN TIẾNG ANH ICT 360

Lớp 5A

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 TAKIMOTO AKIHIRO AKIHIRO CỜ VUA BÓNG ĐÁ
2 PHẠM NGỌC ANH ĐÀO   VÕ THUẬT
3 LÊ KHÁNH DOANH   THIẾT KẾ THỜI TRANG
4 ĐINH QUỐC HUY HÙNG BIỆN TIẾNG ANH BÓNG ĐÁ
5 NGUYỄN QUANG HUY BÓNG ĐÁ ICT 360
6 NGÔ BẢO KHANG GYM  
7 GIAO HỶ KIỆT CỜ VUA ICT 360
8 NGUYỄN HUỲNH THUẬN THIÊN CỜ VUA BÓNG ĐÁ

Lớp 5B

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 ĐOÀN THÙY ANH HÙNG BIỆN TIÊNG ANH THIẾT KẾ THỜI TRANG
2 PHAN NHẬT ANH CỜ VUA  
3 VŨ DUY ANH    
4 NGUYỄN KHÁNH HẰNG HÙNG BIỆN TIÊNG ANH  
5 NGUYỄN TRƯƠNG THANH HY CỜ VUA ĐÁ BANH
6 KIM YE JIN MỸ THUẬT  
7 PHAN MAI NHẬT LONG CỜ VUA ICT 360
8 HUỲNH PHẠM MINH PHƯƠNG   GYM
9 CHU ĐÌNH THANH THẢO MỸ THUẬT THIẾT KẾ THỜI TRANG
10 LÝ GIA CHI HÙNG BIỆN TIÊNG ANH GYM

Lớp 6A

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 PHẠM TÚ ANH    
2 BÙI THỊ THÙY ANH CỜ VUA THIẾT KẾ THỜI TRANG
3 NGUYỄN NGỌC LÂM DÂN   GYM
4 PHẠM HUỲNH ĐỨC BÓNG ĐÁ  
5 DƯƠNG THẾ HIỂN   GYM
6 NGUYỄN TRẦN ĐĂNG HUY MỸ THUẬT GYM
7 TRẦN ĐĂNG KHANG MỸ THUẬT GYM
8 BUNAG NGUYEN MARVIN KHANH CỜ VUA GYM
9 NGUYỄN NGỌC MINH KHÔI CỜ VUA GYM
12 NGUYỄN VŨ NHƯ MINH   THIẾT KẾ THỜI TRANG
13 NGUYỄN HUỲNH THẢO MY   THIẾT KẾ THỜI TRANG
14 NGUYỄN LÊ GIA NGHĨA CỜ VUA NHIẾP ẢNH
15 NGÔ NHÃ UYÊN GYM THIẾT KẾ THỜI TRANG
16 TRƯƠNG ĐOÀN YÊN GIANG HÙNG BIỆN TIẾNG ANH THIẾT KẾ THỜI TRANG

Lớp 6B

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 HOÀNG PHÚC GIA BẢO   NHIẾP ẢNH
2 LÂM GIA BẢO HÙNG BIỆN TIẾNG ANH BÓNG ĐÁ
3 HỒ ĐẮC TẤN DUY MỸ THUẬT BÓNG ĐÁ
4 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN MỸ THUẬT DANCESPORT
5 TRẦN KHÁNH HỒNG MỸ THUẬT DANCESPORT
6 ĐỖ HOÀNG HẢI LONG HÙNG BIỆN TIẾNG ANH GYM
7 TRẦN LÊ BẢO NGỌC MỸ THUẬT THIẾT KẾ THỜI TRANG
8 HÀ PHƯƠNG NHI MỸ THUẬT THIẾT KẾ THỜI TRANG
9 TĂNG THỤC NHI MỸ THUẬT THIẾT KẾ THỜI TRANG
10 TRẦN ĐÌNH TƯỜNG PHÚC GYM NHIẾP ẢNH
11 NGUYỄN SƠN CỜ VUA DANCESPORT
12 VÕ ĐÌNH THÀNH TÂM   BÓNG ĐÁ
13 NGUYỄN HUỲNH MINH THƠ MỸ THUẬT THIẾT KẾ THỜI TRANG
14 VŨ NHƯ XUÂN HÙNG BIỆN TIẾNG ANH  

Lớp WA6

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 NGUYỄN TUẤN ANH BAN VĂN NGHỆ  
2 PHẠM NHẤT TRƯỜNG DANH BAN VĂN NGHỆ  
3 BÙI VĂN NHẬT LONG GYM  
4 TRẦN NGUYỄN PHÚC MINH   ICT 360
5 DU NGỌC THẢO MY HÙNG BIỆN TIẾNG ANH  
6 HỒ QUỐC THỊNH   BAN VĂN NGHỆ
7 DIETRICH ĐỨC HÙNG BIỆN TIẾNG ANH  
8 PHẠM TẤN LÔC MỸ THUẬT  

Lớp 7A

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 TRƯƠNG CÁT CÁT GYM  
2 PHẠM NGỌC HƯƠNG NHI   VIOLON
3 NGUYỄN NGỌC LÂM DUY GYM BÓNG ĐÁ
4 TRẦN ÁI LINH   THIẾT KẾ THỜI TRANG
5 PHẠM NGUYỄN ANH KHUÊ   DANCE SPORT
6 TRẦN BẢO AN   BÓNG ĐÁ

Lớp 7B

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 PHẠM KHÁNH BAN VĂN NGHỆ  
2 ĐINH HOÀNG KHÔI MỸ THUẬT BÓNG ĐÁ
3 BÙI NHẬT MINH   BÓNG ĐÁ
4 TRẦN LÊ THOẠI NHIÊN   GYM
5 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ MỸ THUẬT  
6 HỒ ĐĂNG QUANG   BÓNG ĐÁ
7 TRƯƠNG QUỐC THIỆN   BÓNG ĐÁ
8 NGUYỄN KHÁNH TOÀN   BÓNG ĐÁ
9 THÁI NGÔ THẢO TRANG BAN VĂN NGHỆ  
10 CAO MINH THIÊN TÙNG MỸ THUẬT  

Lớp WA7

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 TRẦN NGUYỄN BÌNH AN HÙNG BIÊN TIẾNG ANH DANCESPORT
2 NGUYỄN TRƯƠNG BẢO SIÊU CƠ VUA VIOLON
3 LÊ THƯỜNG TRÁC CƠ VUA VIOLON

Lớp 8A

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 LÝ DƯƠNG HOÀNG NGÂN BAN VĂN NGHỆ  
2 HUỲNH PHẠM HOÀNG PHƯƠNG   CỜ VUA
3 TRẦN GIA KHẢI   CỜ VUA
4 NGUYỄN CƠ KHÁNH   CỜ VUA
5 PHẠM XUÂN KHUÊ BAN VĂN NGHỆ HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
6 WONG PUI LIN BAN VĂN NGHỆ  
7 LÊ NGỌC ĐÔNG NGHI GYM HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
8 NGUYỄN QUỲNH TRÂM BAN VĂN NGHỆ  
9 TRẦN NGÔ UYÊN VY   HÙNG BIỆN TIẾNG ANH

Lớp 8B

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 HÀ MINH ANH GYM NHIẾP ẢNH
2 NGUYỄN ĐẶNG GIA ANH BAN VĂN NGHỆ  
3 LÊ ĐỨC MINH GYM  
4 VŨ TRẦN BẢO NGỌC GYM NHIẾP ẢNH
5 ĐẶNG MINH TRÍ NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ NHIẾP ẢNH
6 NGUYỄN TUẤN KIỆT VIOLON NHIẾP ẢNH
7 LÂM DUY   VÕ THUẬT

Lớp 9A

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 PHAN HOÀNG AN GYM CỜ VUA
2 VÕ MINH ANH ICT 360 HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
3 NGUYỄN VĂN DUY BÌNH GYM  
4 JULIET BẢO NGỌC DOLING NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ  
5 TRẦN HUỲNH MINH MINH BAN VĂN NGHỆ HANDMADE
6 TRẦN NGỌC HOÀNG NGHI   HANDMADE
7 PHẠM KHÁNH THƯ BAN VĂN NGHỆ  
8 LÊ NGUYỂN THÚY HIỀN   NHIẾP ẢNH
9 TRẦN NGỌC KHÁNH BÓNG RỔ NHIẾP ẢNH
10 TRẦN ĐẶNG ANH PHƯƠNG BÓNG RỔ NHIẾP ẢNH

Lớp 9B

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 HUỲNH KHẢ ĐẠT GYM CỜ VUA
2 ĐOÀN LÊ GIANG BAN VĂN NGHỆ NHẢY HIỆN ĐẠI
3 NGUYỄN DƯƠNG CHÍ HIẾU GYM NHẢY HIỆN ĐẠI
4 VŨ ĐỨC HUY GYM NHIÊP ẢNH
5 HUỲNH MAI VÂN ANH GYM NHẢY HIỆN ĐẠI
6 TRẦN HOÀNG LÂM BÓNG RỔ GYM
7 DƯƠNG GIA LINH BAN VĂN NGHỆ NHIẾP ẢNH
8 HUỲNH THỊ MỸ LINH BÓNG RỔ NHIÊP ẢNH
9 THÁI TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO BÓNG RỔ GYM
10 PHẠM KHÁNH THƯ BAN VĂN NGHỆ  
11 PHẠM HOÀNG AN THY BÓNG RỔ GYM
12 LÊ KHÁNH TOÀN   VÕ THUẬT
13 NGUYỄN KHẢ DI BAN VĂN NGHỆ VIOLON
14 ĐOÀN NGUYỄN GIA THỊNH BÓNG RỔ NHIẾP ẢNH

Lớp 10A

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 BÙI QUANG SÁNG BÓNG RỔ VÕ THUẬT
2 TRẦN VŨ ANH DUY   VÕ THUẬT
3 CAO THÁI HÙNG BÓNG RỔ  
4 CHEN QUÁN HOẰNG BÓNG RỔ  
5 HOÀNG ĐẶNG PHƯỚC AN   HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
6 TRẦN ANH KHOA NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ  
7 NGUYỄN MINH THY VIOLON
8 PHAN HOÀNG NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ VÕ THUẬT
9 PHAN MỸ THU HUYỀN    
10 NGUYỄN TƯỜNG LINH NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
11 NGUYỄN ANH KHÔI BÓNG RỔ VÕ THUẬT
12 NGUYỄN TƯỜNG HƯNG NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ NHIẾP ẢNH
13 BÙI TUẤN ANH BÓNG RỔ  
14 DUY BÓNG RỔ  
15 VƯƠNG TÔN THIỆN QUANG BÓNG RỔ VÕ THUẬT
16 TRẦN TRI NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ HÙNG BIỆN TIẾNG ANH

Lớp 10B

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 NGUYỄN CHÍ ĐẠT   HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
2 HỒ ĐẮC TẤN DŨNG   HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
3 LÊ ĐẶNG QUỲNH GIANG   CỜ VUA
4 LÂM BẢO HUY   VÕ THUẬT
5 HOÀNG HỒ BẢO LONG GYM CỜ VUA
6 NGUYỄN PHẠM ANH MINH ICT 360  
7 ĐỖ THỊ HỒNG NGÂN   HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
8 TỐNG HỒNG PHÚC   NHIẾP ẢNH
9 TÔN NGUYỄN HỮU TÂM   VÕ THUẬT
10 TRẦN ĐÌNH LONG DANCESPORT NHIẾP ẢNH

Lớp 11

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 TRẦN THỊ HOÀNG ANH GYM GYM
2 NGUYỄN NGỌC THÚY DIỄM BÓNG RỔ NHIẾP ẢNH
3 PHẠM NHÂT DUY ICT 360 NHIẾP ẢNH
4 ĐẶNG NHẤT HÀO ICT 360 NHIẾP ẢNH
5 NGUYỄN ĐÌNH BẢO LONG BÓNG RỔ GYM
6 HOÀNG GIA BẢO NGỌC   NHIẾP ẢNH
7 TRẦN THỊ XUÂN THANH GYM GYM
8 VŨ THU UYÊN BÓNG RỔ GYM
9 NGUYỄN VĂN BÓNG RỔ GYM
10 BUI KHÁNH VY GYM GYM
11 THÁI THÀNH NGUYÊN DANCE SPORT  
12 NGUYỄN VŨ LUÂN BÓNG RỔ NHIẾP ẢNH

Lớp 12

STT HỌ TÊN THỨ 3,5 THỨ 4,6
1 HUỲNH NGỌC PHÚ GYM  
2 NGUYỄN VIỆT HOÀNG LONG GYM NHIẾP ẢNH
3 LÊ CHÍ THÔNG DANCESPORT  
4 NGUYỄN HÒA NHI DANCESPORT  
5 LƯƠNG NGỌC TRÂM DANCESPORT  
6 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ  
8 ĐAN VY   THIẾT KẾ THỜI TRANG

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc và tư vấn tuyển sinh:

Đăng ký tư vấn

zalo-oa
Cơ Sở Mầm Non 260
260DBP
260 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở Mầm Non 35
35NHC
35 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Cơ Sở Tiểu Học
43NT
43 Nguyễn Thông, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở Quốc Tế
157LCT
157 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Cơ Sở THCS & THPT
84BHTQ
84 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, TP.HCM
ĐẶT LỊCH THAM QUAN

Bước 1: Chọn cơ sở tham quan trường

Bước 2: Thông tin của bạn

right arrow time clock pin e