bieu-phi-va-hoc-phi

Biểu phí và học phí

Đây là bảng phí dành cho học sinh tại Hệ thống Trường Tây Úc năm học 2018 – 2019. Các khoản phí thường thay đổi theo từng năm học và mức thay đổi tùy thuộc vào các chương trình học khác nhau, và theo sự biến động của tỷ giá.

Bảng phí này bao gồm các khoản: học phí, phí nhập học, phí ăn, đồng phục, đưa rước, giáo trình, và các khoản phí khác như y tế, sinh hoạt ngoại khóa, nội trú và chăm sóc ngoài giờ (dành riêng cho học sinh mầm non). Các khoản phí có thể được thanh toán bằng ba hình thức sau: tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc chuyển khoản.

Phí nhập học là khoản khí không hoàn lại, áp dụng cho học sinh mới và chỉ đóng một lần duy nhất khi nhập học.

Vui lòng tải biểu phí chương trình quốc tế và chương trình song ngữ năm học 2018 – 2019 tại Biểu phí năm học 2018 – 2019

 

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.

scroll-to-top