Announcement about Parent ID of school year 2018 – 2019

Dear Parents,
Kính gửi Quý Phụ huynh,

According to the administration rule of the school year 2017-2018, the Western Australian International School System will issue Parents Card in terms of picking up students safely and effectively.
Để việc đưa đón học sinh diễn ra thuận lợi và an toàn, từ năm học 2017-2018, Hệ thống Trường Tây Úc sẽ cấp phát Thẻ Phụ huynh.

This card will be shown when parents come to school to contact the Administration Office and pick up students after school hours. Students are allowed to leave school if a person who picks up students showing the right Parents Card.
Với thẻ này, Phụ huynh sẽ dùng để vào trường liên hệ các bộ phận và đón học sinh vào cuối mỗi buổi chiều tan học. Học sinh chỉ được rời trường cùng người đưa đón khi xuất trình đúng thẻ Phụ huynh.

Parents will be received 2 Cards within 3 days after registering form. Parents will be able to come Administration Office to collect the Cards.
Phụ huynh của một học sinh sẽ được cấp tối đa là 2 thẻ. Ba ngày sau thời gian nhận thông tin đăng ký, Phụ huynh có thể đến văn phòng trường để nhận thẻ.

Please kindly fill in the registration form for Parents Card below
Quý Phụ huynh vui lòng điền thông tin vào phiếu đăng ký để làm thẻ dưới đây

*Note: In case of losing, parents should contact to the Administration Office to issue a new one. Parents will be required remit 100,000 VND. In addition, parents will receive a temporary card which is issued by the Administration Office.
*Lưu ý:
Đối với trường hợp thất lạc hay làm mất thẻ, quý Phụ huynh có thể liên hệ bộ phận Văn phòng để đăng ký cấp lại thẻ với chi phí là 100,000 VNĐ. Trong thời gian này, Phụ huynh sẽ dùng tạm phiếu ra cổng do Văn phòng cấp.

For further information, please do not hesitate to contact us via number: 028 7109 5077 or Hotline: 0963999701.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Văn phòng nhà trường, theo số: 028 7109 5077 hoặc Hotline: 0963999701.

Yours faithfully,
Xin cảm ơn Quý Phụ huynh,

[contact-form-7 404 "Not Found"]

View more

banner-bottom

WESTERN AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

If you have any concerns, please contact us.