Fee Refund Registration Form

Fee Refund Registration

Bằng việc ký tên xác nhận dưới đây, tôi đồng ý với thông tin hoàn phí theo bảng kê Năm học 2021 – 2022.
By signing the acknowledgment below, I agree to the refund information follow by revised statement of the School Year 2021 – 2022.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ PERSONAL DETAILS
II. PHƯƠNG THỨC HOÀN PHÍ/ TUITION AND FEE REFUND WAYS
zalo-oa
Kindergarten Campus Dien Bien Phu
260DBP
260 Dien Bien Phu St., Vo Thi Sau Ward, Dist.3, HCMC
Kindergarten Campus Nguyen Huu Canh
35NHC
35 Nguyen Huu Canh St., Ward. 22, Binh Thanh Dist, HCMC
Primary School Campus
43NT
43 Nguyen Thong St., Vo Thi Sau Ward, Dist.3, HCMC
International Campus
157LCT
157 Ly Chinh Thang St., Vo Thi Sau Ward, Dist.3, HCMC
Secondary and High School Campus
84BHTQ
84 Ba Huyen Thanh Quan St., Ward.9, Dist.3, HCMC
TAKE A CAMPUS TOUR

Step 1: Choose a campus to visit

Step 2: Your information

right arrow time clock pin e