thank-you-confirmation-form

Thank you (Confirmation Form)

Thông tin đã được gửi đi thành công.

Cảm ơn quý phụ huynh đã quan tâm và cân nhắc WASS cho việc học tập của con mình.Thông tin về Tuyển sinh và Brochure đã được gửi đến email đăng ký. Nếu không tìm thấy email, Quý Phụ huynh vui lòng kiểm tra Hộp thư rác (Spam). Thông tin đã được ghi nhận và Phòng Tuyển Sinh – Chăm sóc khách hàng sẽ sớm liên hệ để hỗ trợ và hướng dẫn thêm các thông tin cần thiết.

WESTERN AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL

If you have any concerns, please contact us.