WASS hiện đang có những chương trình nào?

Hiện tại, WASS đang triển hai hệ chương trình: Quốc tế tích hợp toàn phần và Song ngữ tích hợp từ lớp Dự bị tiểu học (Pre) đến Lớp 12. Chương trình mầm non được dành cho các bé từ 2-6 tuổi.

Đối với các chương trình tú tài, chúng tôi đang được cấp phép giảng dạy đa dạng các chương trình: 

  • Chương trình Tú Tài Bang Tây Úc WACE, được cấp phép bởi Hội đồng học thuật Bang Tây Úc SCSA. 
  • Chương trình Tú tài Quốc tế IBDP, được cấp phép bởi Tổ chức tú tài quốc tế IBO.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.