LỊCH NĂM HỌC

2019 – 2020

Th7

2019
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

  Tuần lễ tập huấn nâng cao chuyên môn giáo viên

  24/6/2019: Ngày nhập học khối 12

Th8

2019
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Curriculum & ASA Showcase

  5/8/2019: Ngày nhập học Khối mầm non, Preschool, Khối 1
  6/8/2019: Ngày nhập học Khối 2 – 11

  28 – 30/8/2019: Học tập thực tế khối Mầm non & Pre

Th9

2019
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

  Nghỉ lễ Quốc Khánh

  4-6/9/2019: Học tập thực tế Khối 1, 2, 3
  9/9/2019: Học tập thực tế Khối 4
  12/9/2019: Học tập thực tế Khối 5
  25 – 27/9/2019: Học tập thực tế khối Mầm non & Pre

  13/9/2019: Lễ hội Trung thu
  21/9/2019: Ngày Hòa bình

Th10

2019
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

  8 – 11/10/2019: Thi giữa kỳ chương trình WA

  14 – 15/10/2019: Học tập thực tế Khối 8, 9
  17 – 18/10/2019: Học tập thực tế Khối 10, 11

  Ngày Liên hợp quốc

Th11

2019
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

  Ngày nhà giáo Việt Nam

  6 – 8/11/2019: Học tập thực tế Khối Mầm non & Pre

  13 – 15/11/2019: Học tập thực tế Khối 1, 2, 3

Th12

2019
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

  Lễ hội Giáng sinh

  11-17/12/2019: Thi cuối kỳ chương trình quốc tế
  16-17/12/2019: Thi cuối kỳ chương trình song ngữ (WAP)

  Kì nghỉ đông

  11-13/12/2019: Học tập thực tế khối Mầm non & Pre

Th1

2020
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

  Nghỉ Tết âm lịch

  Parent – Teacher meeting

  Lễ hội mùa xuân

  Kì nghỉ đông

Th2

2020
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

  24 – 25/10/2020: Học tập thực tế Khối 1, 2
  26 – 28/10/2020: Học tập thực tế Khối 3, 4, 5

  Pink Shirt Day

  Dã ngoại khối 6, 7

Th3

2020
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

  17 – 20/3/2020: Thi giữa kỳ chương trình WA

  3 – 6/3/2020: Dã ngoại khối 10, 11
  24 – 27/3/2020: Dã ngoại khối 8, 9

  4 – 6/3/2020: Học tập thực tế khối Mầm non & Pre

Th4

2020
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

  2/4/2020: Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
  30/4/2020: Nghỉ lễ 30/4

  Triển lãm Cuối năm học

  15 – 17/4/2020: Học tập thực tế khối Mầm non & Pre

Th5

2020
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

  13 – 15/5/2020: Thi cuối kỳ chương trình WA
  21 – 22/05/2020: Kỳ thi NAPLAN dành cho học sinh khối 3,5,7,9

  25 – 26/05/2020: Dã ngoại khối Tiểu học
  21 – 22/05/2020: Dã ngoại khối Mầm non & Preschool

  Lễ Tổng kết

  Họp phụ huynh

  Nghỉ lễ Quốc tế Lao động

Th6

2020
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

  8/6 – 24/7/2020: Chương trình Hè 2020 Khối mầm non
  15/6 – 25/7/2020: Chương trình Hè 2020 Cơ sở Nguyễn Thông