Th7

2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Định hướng giáo viên mới

Chương trình phát triển chuyên môn giáo viên

Th8

2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Giới thiệu chương trình năm học & định hướng đầu năm cho phụ huynh

6/8/2018: Ngày nhập học Khối mầm non, Preschool, Khối 1
7/8/2018: Ngày nhập học Khối Trung học
8/8/2018: Ngày nhập học Khối 2 đến Khối 5

Th9

2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Nghỉ bù lễ Quốc Khánh

Th10

2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

8-10/10/2018: Thi giữa kỳ chương trình Quốc tế
11-12/10/2018: Thi giữa kỳ chương trình song ngữ (WAP)

Báo cáo kết quả giữa kỳ I

Th11

2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Th12

2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Nghỉ giáng sinh toàn trường

Hòa nhạc đêm giáng sinh

17-18/12/2018: Thi cuối kỳ chương trình song ngữ (WAP)
19-20/12/2018: Thi cuối kỳ chương trình quốc tế

Kỳ nghỉ đông và năm mới của giáo viên nước ngoài và học sinh chương trình quốc tế. Học sinh chương trình song ngữ học bình thường với giáo viên Việt Nam

Th1

2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Nghỉ năm học mới toàn trường

Báo cáo kết quả học kỳ 1

5/1/2019: Họp phụ huynh Khối mầm non và Khối Tiểu học
6/1/2019: Họp phụ huynh Khối Trung học

Lễ hội mùa xuân

Th2

2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Nghỉ tết âm lịch

Th3

2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

11-12/3/2019: Thi giữa kỳ 2 chương trình song ngữ (WAP)
13-15/3/2019: Thi giữa kỳ 2 chương trình quốc tế

Báo cáo kết quả giữa kỳ 2

Th4

2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Triển lãm năm học

Nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Nghỉ lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam và quốc tế lao động

Th5

2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

13-14/5/2019: Thi cuối kỳ chương trình song ngữ (WAP)
15/5/2019: Thi cuối kỳ chương trình quốc tế
20-24/05/2019: Kỳ thi NAPLAN dành cho học sinh khối 3,5,7,9

25/5/2019: Họp phụ huynh Khối mầm non và Khối Tiểu học
26/5/2019: Họp phụ huynh Khối Trung học

Th6

2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Nghỉ hè

Chương trình hè khối mầm non