Chương trình Bang Tây Úc

Bằng tú tài Mỹ (AB)

Certificate of Authentication of Greenville

Bằng Tú tài Quốc tế IB (International Baccalaureate Diploma)

Hệ thống Trường Tây Úc đã trở thành ứng viên chính thức đối với chương trình Tú tài quốc tế IB.*

* Cùng chung một triết lý và tầm nhìn xa rộng, các trường học cung cấp chương trình Tú tài quốc tế đặt ra cam kết không ngừng cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập dành cho tất cả các em học sinh với những khả năng và tính cách khác nhau bằng việc cung cấp những chương trình đào tạo quốc tế mang tính thử thách và chất lượng.

Chỉ có các trường được cấp phép giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế được cung cấp các chương trình đào tạo sau:

  • Chương trình dành cho bậc Tiểu học
  • Chương trình dành cho bậc Trung học
  • Chương trình Tú tài quốc tế
  • Chương trình Tú tài nghề

Việc trở thành trường học ứng viên của IB không đảm bảo được các trường sẽ được cấp phép giảng dạy chương trình. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về IB và các chương trình đào tạo, vui lòng truy cập vào trang web: www.ibo.org

** Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) nhằm mục tiêu phát triển sự tìm tòi, ham học hỏi, đồng thời nuôi dưỡng và đào tạo nên những thế hệ trẻ cho tương lai – những người sẽ kiến tạo một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua tinh thần tôn trọng và sự hiểu biết đa văn hóa. Để làm được điều này, tổ chức Tú tài Quốc tế (IB) phối hợp với các trường học, chính phủ và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển những chương trình giáo dục mang tính thử thách và những quy chuẩn đánh giá chặt chẽ. Những chương trình này khuyến khích và thúc đẩy các em học sinh trên toàn thế giới trở thành những công dân năng động, nhiệt huyết, kiên trì, đồng thời thấu hiểu và biết tôn trọng sự khác biệt.