Chương trình Tú tài Quốc tế

Trường Tiểu học và Trung học Tây Úc hiện là ứng cử viên chính thức cho Chương trình Tú tài Quốc tế IBDP. Chúng tôi đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng để được cấp quyền giảng dạy và trở thành một trong các Trường Quốc tế IB trên toàn cầu. Các trường được cấp phép giảng dạy cùng nhau chia sẻ một triết lý – đó là cam kết đem lại môi trường giáo dục quốc tế chất lượng cao và đầy thách thức. Trường Tiểu học và Trung học Tây Úc tin rằng, điều này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối các các em học sinh của mình.
Dự kiến triển khai vào 01/2020.

* Chỉ có những trường được cấp quyền bởi Tổ chức Tú tài Quốc tế mới được phép giảng dạy một trong bốn chương trình bất kỳ sau đây: Chương trình Tiểu học (PYP), Chương trình Trung học (MYP), Chương trình Tú tài hoặc Chương trình hướng nghiệp (CP). Lưu ý rằng các trường đang là ứng cử viên hiện tại không đảm bảo sẽ đạt được sự cấp quyền này trong tương lai. Để biết thêm thông tin về IB và các chương trình đào tạo, xin vui lòng truy cập www.ibo.org Quý phụ huynh có thể truy cập vào đường dẫn sau để tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình IB: IBO – Information for parents.