Ban Giám Hiệu

Thầy Stephen Zahra

Hiệu trưởng khối Trung học chương trình quốc tế
Điều phối viên chương trình bang Tây Úc

 • Chứng chỉ Quản lý Chiến lược và Sáng tạo, Mỹ
 • Hiệp hội các Nhà Quản lý, Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục Trung học cơ sở: Toán và Khoa học, Đại học New England, Armidale
 • Chứng chỉ dạy tiếng Anh TEFL TESOL
 • Là một giáo viên dạy Toán, tôi luôn nhắc nhở các học sinh: “Hãy học Toán bằng cách làm bài chứ không phải chỉ ngồi xem”

Cô Trần Thị Tố Như

Phó hiệu trưởng khối Tiểu học và Trung học cơ sở chương trình Việt Nam
Trưởng phòng Học vụ Hệ thống trường Tây Úc

 • Chứng chỉ Thiết kế và Quản lý các Hệ thống Đào tạo, Mỹ
 • Học viện Quản lý và Công nghệ Quốc tế Mỹ
 • Học viện Giáo dục Quốc tế Mỹ
 • Cử nhân Ngữ văn, trường Đại học Xã hội Nhân văn TP.HCM
 • Chứng chỉ Sư phạm, trường Đại học Xã hội Nhân văn TP.HCM
 • “Đừng giới hạn sự học hỏi của một đứa trẻ từ những gì bạn biết, bởi đứa trẻ đó được sinh ra ở một thời điểm khác bạn” – Rabindranath Tagore.

Thầy Riaan O'Brien

Hiệu phó khối Trung học chương trình Quốc tế

 • Chứng chỉ Quản lý Chiến lược và Sáng tạo, Mỹ
 • Hiệp hội các Nhà Quản lý, Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục Mầm non, Đại học Rochville, Bang Texas
 • TEFL – Chứng chỉ dạy tiếng Anh chương trình EFL
 • CELTA – Chứng chỉ dạy tiếng Anh Cambridge cho người lớn
 • TAE Australia – Chứng chỉ 4, chuyên môn về Đào tạo và Đánh giá
 • “Phạm phải sai lầm không bao giờ là tốt, tuy nhiên, tôi thường nhắc nhở các học sinh của mình rằng đây là một điều bình thường trong bất kỳ quá trình học tập nào. Vì thế, tìm ra giải pháp tốt quan trọng hơn là tập trung vào những sai lầm”.

Thầy Trần Quốc Bảo

Trợ lý Tổng hiệu trưởng
Điều phối viên chương trình IB, ADP

 • Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên Nước, Viện Giáo dục UNESCO-IHE, Hà Lan
 • Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh TESOL, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Việt Nam
 • “Cốt lõi của việc giáo dục là việc trang bị khả năng tự học cho học viên”.

Cô Võ Thị Hữu Hạnh

Hiệu trưởng khối Mầm non chương trình Việt Nam

 • Khóa Dạy trẻ khả năng đọc viết tự nhiên
 • Học viện Giáo dục Quốc tế Mỹ
 • Cử nhân Sư phạm Mầm non, trường Đại học Sài Gòn
 • Hoàn thành chương trình đào tạo lớp Quản lý giáo dục, trường Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương TP.HCM
 • Hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn của Hiệp hội Mầm non Hoa Kỳ
 • “Sự giáo dục không chỉ đơn giản đến từ công viêc giảng dạy, mà còn đến từ cuộc sống”.