fbpx

  THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA PHỤ HUYNH
  BANK INFORMATION OF STUDENT'S PARENTS
  Họ tên phụ huynh/
  Parent's Full name (*)
  Họ tên học sinh/
  Student's Full name (*)
  Lớp đang học/
  Class (*)
  Tên chủ tài khoản/
  Beneficiary name (*)
  Tên ngân hàng/
  Bank name (*)
  Số tài khoản ngân hàng/
  Bank account number (*)
  Chi nhánh ngân hàng/
  Bank branch (*)

  Thời hạn điền form gửi về trường là trước ngày 17/04/2020.

  Trân trọng cảm ơn.