fbpx

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA PHỤ HUYNH
BANK INFORMATION OF STUDENT'S PARENTS
Họ tên phụ huynh/
Parent's Full name (*)
Họ tên học sinh/
Student's Full name (*)
Lớp đang học/
Class (*)
Tên chủ tài khoản/
Beneficiary name (*)
Tên ngân hàng/
Bank name (*)
Số tài khoản ngân hàng/
Bank account number (*)
Chi nhánh ngân hàng/
Bank branch (*)

Thời hạn điền form gửi về trường là trước ngày 17/04/2020.

Trân trọng cảm ơn.