fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning7:30-8:00GrammarListeningScience
Mr Josh
Speaking
Mr James 
Sử 
8:00-8:30German
G2
ListeningScience
Mr Josh
Speaking
Mr James  
Máy tính 
8:30-9:00German
G2
ListeningScience
Mr Josh
Speaking
Mr James  
Máy tính 
9:15-10:00Chào cờ Sinh
T.Trung 
Toán
T.Tồn 
Văn
C.Vy
Sinh
T.Trung 
10:00-10:45Toán
T.Tồn 

T.Phương
Toán
T.Tồn 
Văn
C.Vy
Toán
T.Tồn 
10:45-11:30Toán
T.Tồn 
Chủ nhiệm 
T.Phương
Hoá
T.Thọ
Địa
C.Thảo 
Afternoon1:20-2:05Văn
C.Vy
Địa
C.Thảo 
Thể dụcVăn
C.Vy
Hoá
T.Thọ
2:05-2:35Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
R&W
Mr Jack 
R&W
Mr Jack 
Thư viện 
2:35-3:05Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
R&W
Mr Jack 
R&W
Mr Jack 
Thư viện 
3:05-3:20BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:20-3:50Âm nhạc Robotics German
G2
Skills
Ms Nhung 
Grammar
3:50-4:20ArtRobotics German
G2
Skills
Ms Nhung 
Grammar
4:20-5:15Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 8B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.