fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning7:30-8:00Listening GrammarListening Science
Mr Josh
Speaking
Mr James
8:00-8:30Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Skills
Ms Nhung 
Science
Mr Josh
Speaking
Mr James
8:30-9:00Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
Skills
Ms Nhung 
Science
Mr Josh
Speaking
Mr James
9:15-10:00Chào cờ Toán
T.Tồn 
Văn
C.Vy
Sinh
T.Trung 

T.Phương 
10:00-10:45Địa
C.Thảo 
Toán
T.Tồn 
Văn
C.Vy
Toán
T.Tồn 
Địa
C.Thảo 
10:45-11:30Sử
C.Ly
Hoá
T.Thọ 
Toán
T.Tồn 
Toán
T.Tồn 
Văn
C.Vy
Afternoon1:20-2:05Chủ nhiệm Văn
C.Vy
Hoá
T.Thọ

T.Phương
Sinh
T.Trung 
2:05-2:35R&W
Mr Jack
R&W
Mr Jack 
GrammarMáy tính Thư viện 
2:35-3:05R&W
Mr Jack
R&W
Mr Jack 
GrammarMáy tính Thư viện 
3:05-3:20BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:20-3:50German
Mr G1
Âm nhạcGerman
 Mr G1
Robotics Listening
3:50-4:20German
Mr G1
ArtGerman
 Mr G1
Robotics Listening
4:20-5:15Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 8A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.