fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning7:30-8:00ListeningGrammarSpeaking
Mr Brett
Science
Mr Elton
Âm nhạc
8:00-8:30ListeningSkills
Ms Nhung 
Speaking
Mr Brett
Science
Mr Elton
Thể dục 
8:30-9:00ListeningSkills
Ms Nhung 
Speaking
Mr Brett
Science
Mr Elton
Art 
9:15-10:00Chào cờ Toán
T. Đến 
Văn
C.Hiền 
Địa
C.Thảo 
Địa
C.Thảo 
10:00-10:45Sử
C.Ly
Toán
T. Đến 
Văn
C.Hiền 

T.Phương
Sinh
T.Trung 
10:45-11:30Sinh
T.Trung 
Sử
C.Ly
Toán
T. Đến 

T.Phương
Toán
T. Đến 
Afternoon1:20-2:05Văn
C.Hiền 
Văn
C.Hiền 
Văn
C.Hiền 
Chủ nhiệm 
T.Phương  
2:05-2:35Math
Mr Steve 
R&W
Mr Brett
Math
Mr Steve 
R&W
Mr Brett
Grammar
2:35-3:05Math
Mr Steve 
R&W
Mr Brett
Math
Mr Steve 
R&W
Mr Brett
Grammar
3:05-3:20BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:20-3:50RoboticsGerman
T2
Máy tínhGerman
G1
Thư viện 
3:50-4:20RoboticsGerman
T2
Máy tínhGerman
G1
Thư viện 
4:20-5:15Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 7A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.