fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30Thể dục Máy tính Tập đọc German
G1
Skills
Ms Hạnh
8:30-9:00Chính tảMáy tính Tập đọc German
G1
Skills
Ms Hạnh
9:15-9:45Science
Mr Elton 
Speaking
Mr Brett
ListeningSpeaking
Mr Brett
Toán 
9:45-10:15GrammarGrammarListeningSpeaking
Mr Brett
Toán 
10:15-10:45Khoa họcThư viện Sinh hoạtToán Chủ nhiệm
Afternoon1:30-2:00TLVKể chuyện Art RoboticsLT&C
2:00-2:30TLVLS&ĐLÂm nhạcRoboticsLT&C
2:30-3:05BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:05-3:35Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
R&W
Mr Brett
Science
Mr Elton 
Toán 
3:35-4:05Math
Mr Peter
Math
Mr Peter
R&W
Mr Brett
Science
Mr Elton 
Toán 
4:05-5:00Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 4B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.