fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30Toán Skills
Ms Hạnh
Tập đọc LT&CGerman
Mr G1
8:30-9:00Chính tảSkills
Ms Hạnh
Tập đọc LT&CGerman
Mr G1
9:15-9:45Science
Mr Josh
GrammarSpeaking
Mr Brett
ListeningToán 
9:45-10:15GrammarSpeaking
Mr Brett
Speaking
Mr Brett
ListeningToán 
10:15-10:45TLVThư viện Sinh hoạtKhoa họcChủ nhiệm
Afternoon1:30-2:00Thể dục Máy tínhToánArtRobotics
2:00-2:30TLVMáy tínhToán Âm nhạcRobotics
2:30-3:05BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:05-3:35Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
R&W
Mr Jack
Science
Mr Josh
Kể chuyện 
3:35-4:05Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
R&W
Mr Jack
Science
Mr Josh
LS&ĐL
4:05-5:00Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 4A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.