fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRI
Morning8:00-8:30Toán Tập đọcTập viếtSkills
Ms Hạnh
Chính tả
8:30-9:00Kể chuyện Tập đọcTập viếtSkills
Ms Hạnh
Chính tả
9:15-9:45Listening Speaking
Ms Olivia 
GrammarR&W
Mr C
Toán 
9:45-10:15Science
Mr Josh
Speaking
Ms Olivia 
GrammarR&W
Mr C
Toán 
10:15-10:45Thể dụcThư viện Sinh hoạtTNXHChủ nhiệm
Afternoon1:30-2:00Máy tính RoboticsLT&CArtGerman
G2
2:00-2:30Máy tính RoboticsTLVÂm nhạcGerman
G2
2:30-3:05BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:05-3:35Speaking
Mr Jack
Science
Mr Josh
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Toán 
3:35-4:05ListeningScience
Mr Josh
Math
Mr Steve
Math
Mr Steve
Toán 
4:05-5:00Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 3B. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.