fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRISAT
Morning7:30-8:15Toán
T.Tồn 
Hoá
T.Thọ
Sử
C.Ly
Địa
C.Thảo 
Toán
T.Tồn 
Toán
T.Tồn 
8:15-9:00Toán
T.Tồn 
Hoá
T.Thọ
Địa
C.Thảo 
Toán
T.Tồn 
Sinh
T.Trung 
Sinh
T.Trung 
9:15-10:00xxxxxx
10:00-10:45
T.Nguyên 
Chủ nhiệmVăn
C.Nguyên
Toán
T.Tồn 
Văn
C.Nguyên
Máy tính 
10:45-11:30Hoá
T.Thọ
Hoá
T.Thọ
Văn
C.Nguyên

T.Nguyên 
Văn
C.Nguyên
Máy tính 
Afternoon1:20-2:05Hoá
T.Thọ
Toán
T.Tồn 

T.Nguyên 
Sử
C.Ly
Toán
T.Tồn 
Toán
T.Tồn 
2:05-2:35Speaking
Mr Chris 
ListeningSpeaking
Mr Chris 
R&W
Mr Andi
Speaking
Mr Chris 
 
2:35-3:05Speaking
Mr Chris 
ListeningSpeaking
Mr Chris 
R&W
Mr Andi
Speaking
Mr Chris 
3:05-3:20Speaking
Mr Chris 
ListeningSpeaking
Mr Chris 
R&W
Mr Andi
Speaking
Mr Chris 
3:20-3:50BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:50-4:20R&W
Mr Andi
R&W
Mr Andi
ListeningListeningR&W
Mr Andi
4:20-5:15R&W
Mr Andi
R&W
Mr Andi
ListeningListeningR&W
Mr Andi

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 12. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.