fbpx
 TIMEMON TUEWEDTHUFRISAT
Morning7:30-8:00Geography
Ms Maryclaire
English
Ms Maryclaire
Geography
Ms Maryclaire
English
Ms Maryclaire
English
Ms Maryclaire
Toán
T.Linh 
8:00-8:30Geography
Ms Maryclaire
English
Ms Maryclaire
Geography
Ms Maryclaire
English
Ms Maryclaire
English
Ms Maryclaire

T.Nguyên
8:30-9:00Geography
Ms Maryclaire
English
Ms Maryclaire
Geography
Ms Maryclaire
English
Ms Maryclaire
English
Ms Maryclaire
x
9:15-10:00Sinh
T. Trung  
Toán
T.Linh 

T.Nguyên 
Văn
C.Vy
Toán
T.Linh 
Hoá
T.Thọ 
10:00-10:45Văn
C.Vy
Toán
T.Linh 

T.Nguyên 
Văn
C.Vy
Toán
T.Linh 
Hoá
T.Thọ 
10:45-11:30Văn
C.Vy
Sử
C.Ly
Hoá
T.Thọ 
Sinh
T.Trung 
Lý 
T.Nguyên 
Chủ nhiệm 
Afternoon1:20-2:05Toán
T.Nguyên
Toán
T.Nguyên
Địa
C.Thảo 
Sử
C.Ly
Địa
C.Thảo 
 
2:05-2:35Math
Mr Arjan
German
G3
Math
Mr Arjan
Math
Mr Arjan
Economics
Ms Michelle
2:35-3:05Math
Mr Arjan
German
G3
Math
Mr Arjan
Math
Mr Arjan
Economics
Ms Michelle
3:05-3:20BREAKBREAKBREAKBREAKBREAK
3:20-3:50Economics
Ms Michelle
Economics
Ms Michelle
German
G3
German
G3
Máy tính
3:50-4:20Economics
Ms Michelle
Economics
Ms Michelle
German
G3
German
G3
Máy tính
4:20-5:15Club

Quý phụ huynh có thể tải thời khóa biểu tại Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 lớp 10A. Thời khóa biểu được áp dụng từ ngày 03/08/2016.