thay-stephen-zahra

Thầy Stephen Zahra

 • Thạc sĩ Giáo dục Trung học cơ sở: Toán và Khoa học, Đại học New England, Armidale
 • Chứng chỉ Quản lý Chiến lược và Sáng tạo, Mỹ
 • Hiệp hội các Nhà Quản lý, Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục Trung học: Toán và Khoa học, Đại học New England, Armidale, Úc
 • Chứng chỉ dạy tiếng Anh TEFL TESOL
 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc Tế Úc (AEI)
 • Hoàn thành chương trình Nghiên cứu toán học Tú Tài Quốc Tế, Bậc 1 (2018)
 • Hoàn thành chương trình Quản trị học bậc Tú Tài Quốc Tế, Bậc 1 (2018)
 • Hoàn thành chương trình Điều phối bậc Tú Tài Quốc Tế, Bậc 1 (2019)
 • Hoàn thành chương trình Toán học: Phân tích và cách Tiếp cận, Bậc 1 (2019)
 • Hội thảo về phương pháp hỗ học sinh bậc K-10 EAL/D chương trình Tú Tài Bang Tây Úc tại Malaysia (2019)
 • Hội thảo về phương pháp cải thiện kết quả học tập của học sinh lớp 11 chương trình EAL/D, và học sinh lớp 12 chương trình ATAR tại Malaysia (2019)
 • Hội thảo về chương trình Toán học bang Tây Úc tại Malaysia (2019)
 • Hội thảo về phát triển kỹ năng tự học cho học sinh trong suốt chương trình Tú Tài quốc tế tại Đông Nam Á (2019)
 • Hội thảo Diễn đàn giáo dục bậc cao chương trình IB (2019)

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.

scroll-to-top