thay-le-phan-hung

Thầy Lê Phan Hưng

  • Cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện quản lý giáo dục Trung ương (2002)
  • Cử nhân chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Đại học Sư phạm Hà Nội (2002)
  • Chứng chỉ Tâm lý học giáo dục. Đại học sư phạm Hà Nội (2009)
  • Chứng chỉ Giáo dục giá trị sống (2016)

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.

scroll-to-top