thay-kerr-michael-andrew

Thầy Kerr Michael Andrew

  • Cử nhân về Nghiên cứu Mầm non, Đại học Gordon
  • Chứng chỉ T.E.S.O.L. giảng dạy Tiếng Anh
  • Hội thảo Phương pháp giảng dạy STEAM và giảng dạy dựa trên Dự án – Project based learning, 2018
  • Hội thảo Phát triển chuyên môn SCSA, Chương trình Bang Tây Úc

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.