thay-jason-d-cubbage

Thầy Jason D Cubbage

  • Cử nhân Văn học Xã hội học và Tiếng Tây Ban Nha
  • Điều phối viên Dịch vụ Học tập, Hệ thống Trường Quốc tế Tây Úc
  • Điều phối học thuật & Quản lý và Giáo viên chính, Trung tâm Ngoại ngữ Poly
  • Chứng chỉ TESOL
  • Khóa đào tạo giáo viên bang Arizona, Đại học Moreland  
  • 20 năm giảng dạy học sinh các ngôn ngữ khác ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.