thay-david-paul-stump

Thầy David Paul Stump

  • Tiến sĩ ngành Nhân học tại Đại học Pittsburgh, Mỹ
  • Cựu Giảng viên của Đại học California University of Pennsylvania, Duquesne University, University of Pittsburgh và Wilkes University
  • Cựu Giám đốc Giáo dục của American Scholar Group
  • 23 năm trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh, đặc biệt là tư vấn học tập cho học sinh đại học và trung học quốc tế

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.