fbpx

GIỚI THIỆU VỀ ADP

Chương trình Tú tài Mỹ được quản lý bởi Bộ Giáo dục bang Pennsylvania theo tiêu chuẩn chung của Bang PA và được liên kết chặt chẽ với Tiêu chuẩn của liên bang – National Common Core (khoảng 85%), với một vài điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện học tập của học sinh Pennsylvania. Chương trình được thiết kế cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12.

Tiêu chuẩn chung của Bang Pennsylvania một tập hợp tiêu chuẩn học tập, chất lượng cao trong các môn Tiếng Anh, Nghệ thuật và Toán học mà tất cả học sinh cần phải thành thạo vào cuối mỗi cấp lớp. Các tiêu chuẩn chung của bang PA rất thiết thực và thể hiện được kiến thức và kỹ năng các em học sinh cần để thành công trong cuộc sống sau trung học, trong cả khi đi học hay khi làm việc trong môi trường toàn cầu đầy tính cạnh tranh.

Common Core là gì?

 • Việc thiết lập các tiêu chuẩn giáo dục luôn luôn thuộc thẩm quyền của mỗi tiểu bang. Để đưa ra được sự thống nhất về tiêu chuẩn cho các môn học chính như Toán và Tiếng Anh, các tiểu bang bắt đầu lập ra các hệ thống đánh giá chung trên toàn nước Mỹ.
 • Từ năm 2004, trong nỗ lực của liên bang nhằm xác định các tiêu chuẩn chung về Toán và tiếng Anh. Nỗ lực này được điều phối bởi hai đại diện cho lãnh đạo các bang trong chính sách giáo dục.
  • Hiệp hội Thống đốc Quốc gia (NGA) – đại diện các nhà quản lý của các bang,
  • Hội đồng Lãnh đạo các trường công lập (CCSSO) – bao gồm các đại diện của chính phủ ở mọi tiểu bang (ở bang Pennsylvania, đại diện là Bộ trưởng Bộ giáo dục).
 • NGA và CCSSO đã phối hợp với các quan chức nhà nước, giáo viên, phụ huynh và các bên liên quan khác trên cả nước để phát triển các tiêu chuẩn mô hình về Toán và tiếng Anh để các tiểu bang triển khai. Các tiêu chuẩn mô hình này hiện được gọi là Tiêu chuẩn chung (Common Core).
 • Common Core đưa ra:

  • Rõ ràng, dễ hiểu và nhất quán cho tất cả các tiểu bang khi phát triển các tiêu chuẩn cụ thể về Toán và Tiếng Anh;
  • Nội dung dựa trên dẫn chứng chặt chẽ;
  • Tiêu chuẩn dựa trên chương trình giảng dạy ở đại học và sự chuẩn bị cần thiết cho sự nghiệp sau này.

VỀ TRƯỜNG THPT GREENVILLE

Thông tin chung

Địa chỉ: 9 Đường Donation, Greenville, Pennsylvania

Thành lập: 1810

Trường công lập

Lớp: 7 – 12

Thành tích nổi bật về học tập

 • Hằng năm, học sinh tốt nghiệp GHS được nhận vào các trường cao đẳng và đại học uy tín.
 • Học sinh GHS có thể có được hơn 50 tín chỉ đại học thông qua Đại học Pittsburgh và Đại học Seton Hill.
 • Học sinh có thể tham gia các khóa học lập trình và thiết kế ứng dụng do Đại học Carnegie Mellon giảng dạy.
 • Bốn máy in 3D và một máy in khắc laser hiện đại cho phép học sinh tự thiết kế và tạo ra sản phẩm của chính mình.
 • Mô hình và thiết bị.
 • Chương trình robotics tương tác cho học sinh yêu thích kỹ thuật, thiết kế và quản lý.

Các học sinh của trường Greenville sau khi tốt nghiệp đã vào các trường đại học hàng đầu như:

 • Đại học Carnegie Mellon
 • Đại học Case Western Reserve
 • Đại học Cornell
 • Đại học Duke
 • Đại học Harvard
 • Đại học Miami (FL)
 • Học viện quân sự Hoa Kỳ
 • Học viện Hải quân Hoa Kỳ
 • Đại học Notre Dame
 • Đại học bang Ohio
 • Đại học Oxford
 • Đại học Pennsylvania
 • Đại học Pittsburgh
 • Đại học Purdue
 • Đại học Syracuse
 • Đại học Yale

Điểm nổi bật

Trường trung học Greenville (GHS) được vinh dự trao Giải thưởng Trường học xuất sắc – Blue Ribbon School Award của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ – Betsy DeVos đã nhận xét rằng: “Trường được trao giải thưởng danh giá Blue Ribbon School thể hiện được chất lượng giảng dạy thông qua các yếu tố về tầm nhìn xa (vision), đổi mới và tính lãnh đạo.”

ĐÁNH GIÁ

Khung tiêu chuẩn, đánh giá và chương trình giảng dạy của từng môn học được phát triển bởi Bộ Giáo dục Pennsylvania.

Mỗi môn học sẽ có các tiêu chí đánh giá khác nhau nhưng tuân theo khung tiêu chuẩn sau:

 • 20% sẽ là bài tập về nhà, dự án và câu hỏi hàng ngày.
 • 80% sẽ là các bài kiểm tra theo chương / thi và kiểm tra cuối kỳ.

ĐIỂM

THANG ĐIỂM

A

90 – 100%

B

80 – 89%

C

70 – 79%

D

60 – 69%

E

0 – 59%

Để hoàn thành khóa học và nhận tín chỉ, học sinh phải đạt điểm D, tương đương 60% kiến thức môn học. Nếu học sinh không đạt 60%, học sinh cần phải học lại một số phần hoặc toàn bộ khóa học.

Các kỳ thi Keystone

Bắt đầu với Lớp tốt nghiệp năm 2020, học sinh phải hoàn thành các khóa học bậc trung học về Tiếng Anh, Nghệ thuật, Văn học Anh, Đại số I và Sinh học và thể hiện khả năng tương đối trong Kỳ thi Keystone của các môn này.

Các bài kiểm tra Keystone là bài kiểm tra cuối môn học của bang Pennsylvania nhằm đánh giá năng lực của học sinh với các lĩnh vực. Tất cả các học sinh vẫn phải thi các bài thi keystone theo hướng dẫn của liên bang. Tuy nhiên, chỉ những học sinh không đạt được điểm ở mức tối thiểu mới cần xem xét các cách khác để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Mặc dù việc vượt qua các bài kiểm tra Keystone không bắt buộc ở một vài trường hợp, học sinh vẫn phải chứng minh rằng mình hiểu và có thể áp dụng các nội dung trong các khóa học.

Đánh giá dự án

Bộ Giáo dục Pennsylvania sẽ phát triển Hệ thống đánh giá dựa trên dự án phù hợp với mô-đun cho mỗi kỳ thi Keystone.

Nếu một học sinh không thể vượt qua Bài kiểm tra Keystone hoặc Mô-đun Keystone, học sinh có thể bổ sung điểm số Keystone thông qua việc hoàn thành bài Đánh giá dự án. Học sinh có thể tham gia một hoặc nhiều Đánh giá dự án nếu học sinh đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 1. Đã tham gia khóa học.
 2. Không đạt được điểm yêu cầu trong kỳ thi sau ít nhất 2 lần thử.
 3. Đạt điểm chuyên cần của Sở giáo dục.
 4. Đã tham gia tương đối các chương trình giảng dạy bổ trợ của Sở giáo dục hoặc nhà trường.

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP CỦA ADP

Các yêu cầu để tốt nghiệp được đặt ra bởi Hội đồng thuộc Sở giáo dục Greenville và được Bộ Giáo dục Bang Pennsylvania quy định. Để có thể đạt được điều kiện tốt nghiệp, học sinh phải hoàn thành tối thiểu 25.0 tín chỉ ở các lớp 9-12. Sau đây là những môn học cơ bản của tất cả học sinh:

* Có thể tính 1.0 tín chỉ của các môn khoa học máy tính vào tổng 7.0 tín chỉ này

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN ADP

Học sinh WASS đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của chương trình sẽ được trao bằng tốt nghiệp và bảng điểm chính thức từ trường trung học Greenville. Bằng cấp của chương trình được công nhận tại các trường ở Mỹ, Úc, Canada và các trường giảng dạy bằng tiếng Anh khác trên toàn thế giới.

American Diploma Programme Certificate American Diploma Programme Transcript

Bằng của trường Greenville

Bảng điểm của GHS

 

CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI WASS

Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
Môn học Tín chỉ Môn học Tín chỉ Môn học Tín chỉ Môn học Tín chỉ
Tiếng Anh Dự bị Đại học 1 GHS Tiếng Anh I 1 GHS Tiếng Anh II* 1 GHS Tiếng Anh III 1
Lịch sử thế giới 1 Lịch sử US GHS I 1 Lịch sử US GHS II 1 GHS Chính phủ Hoa Kỳ 1
Sinh học đại cương 1 Khoa học đại cương I 1 GHS Sinh học * 1    
Đại số cơ bản 1 GHS Đại số I (hoặc tương đương)* 1 GHS Hình học/
GHS Khoa học tổng quát
1 GHS Đại số II 1
Giáo dục thể chất 0.5 Giáo dục thể chất 0.5 Giáo dục thể chất 0.5    
Nghệ thuật 1 1            
Tiếng Việt 1 Tiếng Pháp 1 Kỹ thuật và Thiết kế 0.5 Gốm sứ I 0.5
Hệ thống sản xuất 0.5 Giới thiệu về lập trình máy tính 0.5 Hỗ trợ học tập 11 0.5 Hỗ trợ học tập 12 0.5
Ban nhạc 9 0.5 Ban nhạc 10 0.5 Dịch vụ cộng đồng 0.5 Báo chí (Kỷ yếu) 1
    Hỗ trợ học tập 10 0.5        

Tham khảo thông tin chi tiết về Nội dung môn học và Đánh giá trong chương trình ADP.