Thi giữa kỳ Chương trình Quốc tế

Các học sinh của WASS ở hai chương trình Quốc tế và Song ngữ tham gia kỳ thi giữa HKII.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.