LỊCH NĂM HỌC

2020 – 2021

Th8

2020

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  3/8/2020: Ngày nhập học Khối 12

  31/8/2020: Ngày nhập học Khối Mầm non

Th9

2020

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

  1/9/2020: Nhập học cơ sở BHTQ & LCT

  3/9/2020: Nhập học Khối Pre & Khối 1 (cơ sở NT)

  7/9/2020: Nhập học Khối 2-3 (cơ sở NT)

  10/9/2020: Nhập học Khối 4-5 (cơ sở NT) và cơ sở 3/2

  1/9 – 4/9/2020: Tuần lễ định hướng – IBDP, ADP, WACE

  2/9/2020: Nghỉ lễ Quốc Khánh

  21/9/2020: Ngày lễ Hòa bình

Th10

2020

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  19 – 23/10/2020: Thi giữa kỳ chương trình Việt Nam

  26 – 30/10/2020: Thi giữa kỳ chương trình Tiếng Anh

  30/10/2020: Lễ hội Halloween

Th11

2020

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

  13/11/2020: Báo cáo kết quả giữa kỳ 1

  20/11/2020: Ngày nhà giáo Việt Nam

  26 – 27/11/2020: Dã ngoại Khối Mầm non

  27/11/2020: Chương trình học thực tế khối Pre, Tiểu học

  Chương trình học thực tế THCS + THPT

Th12

2020

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

  7 – 11/12/2020: Thi cuối kỳ chương trình Tiếng Việt

  14 – 18/12/2020: Thi cuối kỳ chương trình Tiếng Anh

  17 – 18/12/2020: Dã ngoại Khối Mầm non

  18/12/2020: Chương trình học thực tế khối Pre & Khối 1, 2, 3

  24 – 25/12/2020: Nghỉ đông

  28 – 31/12/2020: Tuần lễ định hướng – WACE 11

Th1

2021

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

  1/1/2021: Năm mới

  4/1 – 4/6/2021: Học kỳ 1 – WACE 11

  8/1/2021: Chương trình học thực tế khối 1,2,3

  9/1/2021: Họp phụ huynh Khối Mầm non và khối Tiểu học

  10/1/2021: Họp phụ huynh Khối Trung học

  9/1/2021: Báo cáo kết quả cuối kỳ 1

  14 – 15/1/2021: Dã ngoại Khối Mầm non

Th2

2021

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

  5/2/2021: Lễ hội mùa xuân

  5 – 19/2/2021: Nghỉ Tết âm lịch

  26/2/2021: Chương trình học thực tế khối Pre – Tiểu học

  25 – 26/2/2021: Dã ngoại Khối Mầm non

Th3

2021

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

  8/3/2021: Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

  8 – 12/3/2021: Thi giữa kỳ 2 chương trình Việt Nam

  15 – 19/3/2021: Thi giữa kỳ 2 chương trình Tiếng Anh

  19/3/2021: Pink Shirt Day

  18 – 19/3/2021: Dã ngoại Khối Mầm non

Th4

2021

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

  1 – 2/4/2021: Dã ngoại Khối Mầm non

  2/4/2021: Báo cáo kết quả giữa kỳ 2

  12 – 16/4/2021: Chương trình học thực tế khối THCS- THPT

  22 – 24/4/2021: Chương trình học thực tế khối 4,5

  21/4/2021: Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

  30/4/2021: Nghỉ lễ 30/4

  15 – 27/4/2021: Thi cuối kỳ chương trình Việt Nam

  (Khối Trung học)

Th5

2021

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  1/5/2021: Nghỉ lễ Quốc tế Lao động

  10 – 14/5/2021: Thi cuối kỳ chương trình Tiếng Anh

  17 – 21/5/2021: Thi cuối kỳ chương trình Việt Nam (Khối Tiểu học)

  18 – 21/5/2021: Kỳ thi NAPLAN dành cho học sinh khối 3, 5, 7, 9

  20 – 21/5/2021: Dã ngoại Khối Mầm non

  24 – 28/5/2021: Lễ Tổng kết Mầm non, Khối Tiểu học

  (Khối Pre, khối 1), Khối Trung học (THCS + THPT)

  29/5/2021: Báo cáo kết quả cuối kỳ 2

  29 – 30/5/2021: Họp phụ huynh Khối Mầm non, Tiểu học

  (Khối Pre, khối 1), Khối Trung học (THCS + THPT)

Th6

2021

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

  1/6/2021: Quốc tế Thiếu nhi

  2 – 4/6/2021: Lễ tổng kết Khối Tiểu học (Khối 2-5)

  Lễ Tốt nghiệp

  5 – 6/6/2021: Họp phụ huynh Khối Tiểu học (Khối 2-5)

  7/6 – 24/7/2021: Chương trình Hè 2020 khối Mầm non

  14/6 – 24/7/2021: Chương trình Hè 2020 Preschool – ESL 8

  17/6/2021: Ngày nhập học Khối 12

  17 – 30/6/2021: Thi Tốt nghiệp THPT

Th7

2021

CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  7/6 – 24/7/2021: Chương trình Hè 2020 khối Mầm non

  14/6 – 24/7/2021: Chương trình Hè 2020 Pre – ESL 8

  12/7 – 26/11/2021: Học kỳ 2 – WACE 11