ky-thi-naplan-nam-2015

Kỳ thi NAPLAN năm 2015

Học sinh các lớp 3, 5, 7, 9 Trường Tiểu học và Trung học Tây Úc sẽ tham gia Chương Trình Thẩm Định Toàn Quốc – Đọc Viết và Toán Số (National Assessment Program – Literacy and Numeracy) (NAPLAN) được tổ chức mỗi năm tại tất cả các trường chính phủ và phi chính phủ tại Úc cũng như các trường hải ngoại.

Thời gian: 9:00am – 11:00am ngày 18 tháng 05 năm 2015

Địa điểm: Học xá Trường Tiểu học và Trung học Tây Úc

Thông tin chi tiết về kỳ thi tại đây

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.