THÔNG TIN ỨNG VIÊN – PHỎNG VẤN

  THÔNG TIN ỨNG VIÊN PHỎNG VẤN

  Vị trí ứng tuyển*
  GV Mầm nonGV Trợ giảng tiếng AnhGV Năng khiếu - mônGV Tiểu họcGV Trung học - mônKhác
  Môn (Khác)
  Ngày có thể bắt đầu làm việc*

  I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Họ và tên*
  Năm sinh*
  Giới tính* NamNữ
  Địa chỉ thường trú
  Số điện thoại di động*
  Số CMND
  Email*

  II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  Tên trường Thời gian Chuyên ngành Xếp loại
  Từ Đến

  Chứng chỉ, các khóa đào tạo khác (nếu có)

  Tên đơn vị Thời gian Tên khóa học Xếp loại
  Từ Đến

  III. QUÁ TRÌNH THỰC TẬP – CÔNG TÁC

  Tên đơn vị Thời gian Hình thức làm việc Kết quả thực tập Lý do nghỉ việc
  Từ Đến
  Thực tậpBán thời gianToàn thời gian
  Thực tậpBán thời gianToàn thời gian
  Thực tậpBán thời gianToàn thời gian