THÔNG TIN ỨNG VIÊN – PHỎNG VẤN

THÔNG TIN ỨNG VIÊN PHỎNG VẤN

Vị trí ứng tuyển*
GV Mầm nonGV Trợ giảng tiếng AnhGV Năng khiếu - mônGV Tiểu họcGV Trung học - mônKhác
Môn (Khác)
Ngày có thể bắt đầu làm việc*

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên*
Năm sinh*
Giới tính* NamNữ
Địa chỉ thường trú
Số điện thoại di động*
Số CMND
Email*

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tên trườngThời gianChuyên ngànhXếp loại
TừĐến

Chứng chỉ, các khóa đào tạo khác (nếu có)

Tên đơn vịThời gianTên khóa họcXếp loại
TừĐến

III. QUÁ TRÌNH THỰC TẬP – CÔNG TÁC

Tên đơn vịThời gianHình thức làm việcKết quả thực tậpLý do nghỉ việc
TừĐến
Thực tậpBán thời gianToàn thời gian
Thực tậpBán thời gianToàn thời gian
Thực tậpBán thời gianToàn thời gian