Hội đồng học thuật bang Tây Úc

Là một trong các trường hải ngoại của Úc tại nước ngoài, WASS được Hội đồng học thuật bang Tây Úc cấp phép giảng dạy chương trình đào tạo của bang từ bậc mầm non lên đến hết trung học phổ thông. Hội đồng học thuật bang Tây Úc (gọi tắt Hội đồng) là một cơ quan hợp pháp độc lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục bang, và bao gồm bảy thành viên nòng cốt là những chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục.

Hội đồng chịu trách nhiệm:

 • Soạn thảo những tiêu chuẩn về thành tích học tập của học sinh để có thể có những đánh giá và công nhận thành tích các em dựa theo bộ tiêu chuẩn này
 • Phát triển chương trình giảng dạy và quy chuẩn đánh giá cho các trường học dựa vào nhu cầu của các em học sinh; đề ra những kiến thức, hiểu biết, kỹ năng, giá trị và thái độ mà các em cần lĩnh hội, đồng thời có những hướng dẫn tương ứng để đánh giá thành tích của học sinh trong trường
 • Phát triển và xét duyệt các khóa học được triển khai tại trường
 • Duy trì cơ sở dữ liệu liên quan đến:
  • Sự tham gia của các em học sinh tại trường
  • Thành tích của các em trong suốt thời gian học tại đây
  • Bản ghi nhớ đánh giá kết quả của học sinh

Hàng năm, Hệ thống Trường Quốc tế Tây Úc sẽ được Hội đồng học thuật bang Tây Úc thanh tra và đánh giá về chất lượng giảng dạy tại trường. Trong suốt khoảng thời gian này, đại diện Hội đồng sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung sau:

 • Chương trình học
 • Đánh giá
 • Các dự án của học sinh
 • Phỏng vấn riêng đối với mỗi giáo viên đang tham gia giảng dạy chương trình của bang

Quý phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin về Hội đồng học thuật bang Tây Úc qua đoạn video sau:

Xem thêm thông tin tại: Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc.

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.