he-thong-truong-quoc-te-tay-uc he-thong-truong-quoc-te-tay-uc
Thử thách 7

Vẽ hình Còn thiếu

Vẽ hình còn thiếu là một trò chơi trí tuệ cực kỳ thú vị. Đến với Vẽ hình còn thiếu, các em sẽ có nhiệm vụ vẽ nốt những nét còn thiếu để hoàn thành bức tranh. Tuy nhiên, cái khó là WASSers sẽ phải vẽ đúng nét mà trò chơi yêu cầu mới hoàn thành cấp độ. Hãy "chuẩn bị" cho mình sự kiên nhẫn để có thể đi hết tất cả các cấp độ nhé!

Sau khi hoàn thành thử thách, hãy trở về trang chủ
để thực hiện thử thách tiếp theo nhé!