1
2
3
4
5
6

Thông tin học sinh

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Club registration*optional

Registration club (Select 3 clubs is maximum)
Click here to reference club introduction.
Click here to reference club introduction.
Click here to reference club introduction.

Workshop registration*optional

Registration club (Select 3 workshop is maximum)
Click here to reference workshop introduction.
Click here to reference workshop introduction.
Click here to reference workshop introduction.

Athletic program registration*optional

Registration club (Select 3 athletic programs is maximum)
Click here to reference athletic program introduction.
Click here to reference athletic program introduction.
Click here to reference athletic program introduction.

Talents Development Academy registration*optional

Registration TDA (Select 2 class is maximum)
Click here to reference talent program introduction.
Click here to reference talent program introduction.
Click here to reference talent program introduction.

Xác nhận

Please confirm your registration carefully.

Student information

Họ tên Học sinh
-
Lớp
-
Grade
-
Cơ sở
-
Họ tên Phụ huynh
-
Email
-

Club registration

Club 1
-
Club 2
-
Club 3
-

Workshop registration

Workshop 1
-
Workshop 2
-
Workshop 3
-

Athletic program registration

Athletic 1
-
Athletic 2
-
Athletic 3
-

Talents Development Academy registration

Talents development academy 1
-
Talents development academy 2
-

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.