form-dang-ky-kiem-tra-dau-vao

Form Đăng ký Kiểm tra đầu vào

  THÔNG TIN HỌC SINH / STUDENT'S INFORMATION (*)

  Họ và tên / Full name

  Giới tính / Gender

  Ngày sinh / Date of birth

  Lớp / Class

  THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ / CONTACT INFORMATION (*)

  Họ và tên / Full name

  Quan hệ / Relationship

  Điện thoại / Mobile Phone

  Thư điện tử / Email

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA / TEST INFORMATION (*)

  Ngày đăng ký / Registration day

  Chương trình học / Course

  Phụ huynh muốn đăng ký tư vấn thêm chi tiết về chương trình với BGH Nhà trường?

  Phụ huynh muốn đăng ký tư vấn 1-1 với Tư vấn tuyển sinh?

  HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

  Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.