fbpx

  PHẦN XÁC NHẬN DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH

  (Phần xác nhận gửi về GVCN lớp trước 12h00-23/11/2020)
  1. Họ tên phụ huynh (*)
  2. Phụ huynh học sinh (*)
  Lớp (*)
  Cơ sở (*)

  Lưu ý:

  • Nếu phụ huynh đồng ý cho học sinh tham gia chuyến đi, vui lòng thanh toán phí học tập thực tế theo biểu phí 2020-2021 đã công bố của trường là 6,000,000 - Sáu triệu đồng.
   Thời hạn thanh toán & đăng ký: trước 12:00 ngày 23/11/2020.
   • Phụ huynh đã đăng ký và thanh toán phí học tập thực tế từ đầu năm học sẽ không bổ sung thêm phí, chỉ cần gửi xác nhận đồng ý tham gia về giáo viên chủ nhiệm của lớp.
   • Nhà trường sẽ không giải quyết bất kì trường hợp đăng ký bổ sung sau thời hạn nêu trên.
  • Nếu phụ huynh không đồng ý tham gia chuyến đi, vui lòng gửi thông tin xác nhận về cho Giáo viên chủ nhiệm của lớp trước 12h00 ngày 23/11/2020.