fbpx

Lớp 1A

STTHỌTÊNTHỨ 3, 5THỨ 4, 6
1NGUYỄN LÂM GIAHÂNNHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT
2NGUYỄN MINHKHANGCỜ VUAVÕ THUẬT
3ĐOÀN MINH ANKHÔIHANDMADE 
4NGUYỄN HÀMYNHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT
5NGUYỄN HỒNGNHÂN VÕ THUẬT
6NGUYỄN BẢONHINHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT
7HOÀNG NAMSƠNCỜ VUAMỸ THUẬT
8DSOUZA ANGLE MỸVÂNNHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT
9NGUYỄN GIAHYKEYBOARD 
10LÊ NGUYỆTKEYBOARDVÕ THUẬT

Lớp 1B

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNGANHCỜ VUAVIOLON
2NGUYỄN MINHĐỨCCỜ VUAVÕ THUẬT
3TRƯƠNG LÂMNHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT
4PHANHIỂNKEYBOARDMỸ THUẬT
5NGUYỄN VINHKHÂM VÕ THUẬT
6PHẠM TUẤNLONGCỜ VUAVÕ THUẬT
7NGÔ CHÂNNHƯHANDMADE 
8BÙI MINHTRÍKEYBOARDMỸ THUẬT
9BÙI MINHTRIẾTNHẢY HIỆN ĐẠI 
10HOÀNG TƯỜNGVYNHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT
11NGUYỄN TRƯƠNG THANHVÂNTHUYẾT TRÌNH
KỂ CHUYỆN
VIOLON
12ĐỖ KIÊNVĂNCỜ VUA 
13VŨ THIÊNAN VÕ THUẬT
14ĐẶNG CHẤNCỜ VUAVÕ THUẬT

Lớp WA1

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1ĐOÀN QUỲNHANHHANDMADEVIOLON
2ĐỖ KINHNGUYÊNNHẢY HIỆN ĐẠIVÕ THUẬT
3LIÊU THIÊNPHÚNHẢY HIỆN ĐẠIVÕ THUẬT
4CHENGUYKEYBOARDVÕ THUẬT
5ĐỖ UYỂNCHINHẢY HIỆN ĐẠIVÕ THUẬT

Lớp 2A

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1ALEX XAVIERBELLCỜ VUAVÕ THUẬT
2HÀ MINHĐỨCNHẢY HIỆN ĐẠIVÕ THUẬT
3GIAO HỶMẪNNHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT
4CHƯƠNG ANH THÙYNHIÊN MỸ THUẬT
5NGUYỄN HUỲNH MINHTHÙYNHẢY HIỆN ĐẠI 
6NGUYỄN MINHTRIẾT VÕ THUẬT
7DƯƠNG BẢOTRÚCHANDMADENHẢY HIỆN ĐẠI
8ĐÀO KHẢVYKEYBOARDVÕ THUẬT
9LƯƠNG JENICE GIAYẾNNHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT

Lớp 2B

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1LÊ BÌNH THIÊNDINHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT
2VŨ LÝ GIAKHÁNH VÕ THUẬT
3CLARK ANGUS THOMASMINHCỜ VUA 
4NGUYỄN NGỌC KHÁNHNHI KEYBOARDMỸ THUẬT
5NGUYỄN TĂNGPHÚTHUYẾT TRÌNH
KỂ CHUYỆN
VIOLON
6LỮ THANHTHẢO VÕ THUẬT
7TRẦN QUỐCTRÍ VÕ THUẬT
8MAI XUÂN PHÚVINHCỜ VUAMỸ THUẬT
9HUỲNH NHẬTVYHANDMADEMỸ THUẬT
10NGUYỄN NGỌC THẢOVYNHẢY HIỆN ĐẠI 

Lớp WA2

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1ĐỖ NGỌC QUỲNHDAOVÕ THUẬTMỸ THUẬT
2VŨ HOÀNG MỸMỸNHẢY HIỆN ĐẠIVÕ THUẬT
3NGUYỄNSURYTHUYẾT TRÌNH
KỂ CHUYỆN
MỸ THUẬT

Lớp 3A

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1LÝ DƯƠNG HOÀNGGIANGKEYBOARDMỸ THUẬT
2NGUYỄN NGỌCLONG CỜ VUA
3MAI QUỐCMINHTHUYẾT TRÌNH KỂ CHUYỆNVÕ THUẬT
4NGUYỄN THÁI NHẬTMINHCỜ VUAVÕ THUẬT
5NGUYỄN HUYMINHCỜ VUAVÕ THUẬT
6NGUYỄN HUỲNH THẢONGUYÊNNHẢY HIỆN ĐẠIVÕ THUẬT
7SOPHIAHANDMADE 
8ĐINH HOÀNGTÂM MỸ THUẬT
9NGUYỄN DUY MINHTHỊNHTHUYẾT TRÌNH KỂ CHUYỆNVÕ THUẬT
10DƯƠNG QUẾTRÂNKEYBOARDVÕ THUẬT
11NGUYỄN NHÃXUÂNNHẢY HIỆN ĐẠI
12PHẠM MAI HOÀNGLONGCỜ VUAVÕ THUẬT
13ĐẶNG QUỐCTHÁI VÕ THUÂT

Lớp 3B

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1ĐỖ KIẾNANHCỜ VUAVÕ THUẬT
2TRẦN DIỆP HỒNGANHHANDMADE 
3TRẦN NAMANHCỜ VUAVIOLON
4NGUYỄN HUYỀNANHHANDMADE 
5HOÀNG KIM GIABẢONHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT
6LƯU NGUYÊNĐỨCTHUYẾT TRÌNH KỂ CHUYÊNCỜ VUA
7NGUYỄN HOÀNG BẢOHƯNGCỜ VUAVÕ THUẬT
8ĐỖ PHỤNG ANHKHOAHANDMADEVÕ THUẬT
9CẤN MINHKHOANHẢY HIỆN ĐẠIMỸ THUẬT
10LÊ BẢONHIHANDMADE 
11NGUYỄN HUUỲNH MINHTRUNGCỜ VUAVIOLON
12PHẠM HOÀNG NGỌCKHÁNH MỸ THUẬT

Lớp 4A

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1TRƯƠNG NHƯ MINHÂNHÙNG BIỆN TIẾNG ANHICT 360
2NGUYỄN CHÂUANHMỸ THUẬT 
3ĐÀO LÊ HỒNGĐỨC ICT 360
4LƯƠNG RICHARDGIAKYMỸ THUẬT 
5BÙI MINHGIANGMỸ THUẬT 
6NGUYỄN GIAHÂNMỸ THUẬT 
7DƯƠNG THÁIHÒAMỸ THUẬT 
8PHAM QUỐCĐẠTMỸ THUẬT 
9TRẦN HOÀNG NGUYÊNKHÔI BÓNG ĐÁ
10HOÀNG GIALINHMỸ THUẬT 
11NGUYỄN HOÀNGNAMCỜ VUA 
12PHAN MẪNNGỌC THIẾT KẾ
THỜI TRANG
13NGUYỄN PHẠM HIỀNMINHMỸ THUẬTDANCE SPORT
14NGUYỄN ĐIỂNSÁNGGYM 
15TRẦN BẢOKHANGMỸ THUẬT 

Lớp 4B

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1LƯU HOÀNGANHMỸ THUẬTTHIẾT KẾ THỜI TRANG
2VŨ TRÚCANHGYMVIOLON
3LÊ KHẢDỤNGMỸ THUẬTBÓNG ĐÁ
4VÕ MINHKHOA ICT 360
5NGUYỄN TƯỜNG ANHKHOACỜ VUABÓNG ĐÁ
6PHẠM HOÀNGLONGCỜ VUA 
7TRẦN NGỌC ĐÔNGNHIGYM 
8TRẦN HOÀNG NHẬTNHICỜ VUA 
9NGUYỄN NGỌC KIMQUYÊNGYMDANCESPORT
10ĐỖ PHỤNG ANHTHƯCỜ VUADANCESPORT
11NGUYỄN THÁI NHƯÝMỸ THUẬTTHIẾT KẾ THỜI TRANG
12TRÂN ANHKHÔIHÙNG BIỆN TIẾNG ANHBÓNG ĐÁ
13BÙI NGHUYỄN NHÃANGYMVIOLON
14LÂM TÙNGQUÂNCỜ VUABÓNG ĐÁ
15TRANQUANGHÙNG BIỆN TIẾNG ANHICT 360

Lớp 5A

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1TAKIMOTO AKIHIROAKIHIROCỜ VUABÓNG ĐÁ
2PHẠM NGỌC ANHĐÀO VÕ THUẬT
3LÊ KHÁNHDOANH THIẾT KẾ THỜI TRANG
4ĐINH QUỐCHUYHÙNG BIỆN TIẾNG ANHBÓNG ĐÁ
5NGUYỄN QUANGHUYBÓNG ĐÁICT 360
6NGÔ BẢOKHANGGYM 
7GIAO HỶKIỆTCỜ VUAICT 360
8NGUYỄN HUỲNH THUẬNTHIÊNCỜ VUABÓNG ĐÁ

Lớp 5B

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1ĐOÀN THÙYANHHÙNG BIỆN TIÊNG ANHTHIẾT KẾ THỜI TRANG
2PHAN NHẬTANHCỜ VUA 
3VŨ DUYANH  
4NGUYỄN KHÁNHHẰNGHÙNG BIỆN TIÊNG ANH 
5NGUYỄN TRƯƠNG THANHHYCỜ VUAĐÁ BANH
6KIM YEJINMỸ THUẬT 
7PHAN MAI NHẬTLONGCỜ VUAICT 360
8HUỲNH PHẠM MINHPHƯƠNG GYM
9CHU ĐÌNH THANHTHẢOMỸ THUẬTTHIẾT KẾ THỜI TRANG
10LÝ GIACHIHÙNG BIỆN TIÊNG ANHGYM

Lớp 6A

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1PHẠM TÚANH  
2BÙI THỊ THÙYANHCỜ VUATHIẾT KẾ THỜI TRANG
3NGUYỄN NGỌC LÂMDÂN GYM
4PHẠM HUỲNHĐỨCBÓNG ĐÁ 
5DƯƠNG THẾHIỂN GYM
6NGUYỄN TRẦN ĐĂNGHUYMỸ THUẬTGYM
7TRẦN ĐĂNGKHANGMỸ THUẬTGYM
8BUNAG NGUYEN MARVINKHANHCỜ VUAGYM
9NGUYỄN NGỌC MINHKHÔICỜ VUAGYM
12NGUYỄN VŨ NHƯMINH THIẾT KẾ THỜI TRANG
13NGUYỄN HUỲNH THẢOMY THIẾT KẾ THỜI TRANG
14NGUYỄN LÊ GIANGHĨACỜ VUANHIẾP ẢNH
15NGÔ NHÃUYÊNGYMTHIẾT KẾ THỜI TRANG
16TRƯƠNG ĐOÀN YÊNGIANGHÙNG BIỆN TIẾNG ANHTHIẾT KẾ THỜI TRANG

Lớp 6B

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1HOÀNG PHÚC GIABẢO NHIẾP ẢNH
2LÂM GIABẢOHÙNG BIỆN TIẾNG ANHBÓNG ĐÁ
3HỒ ĐẮC TẤNDUYMỸ THUẬTBÓNG ĐÁ
4NGUYỄN NGỌC BẢOHÂNMỸ THUẬTDANCESPORT
5TRẦN KHÁNHHỒNGMỸ THUẬTDANCESPORT
6ĐỖ HOÀNG HẢILONGHÙNG BIỆN TIẾNG ANHGYM
7TRẦN LÊ BẢONGỌCMỸ THUẬTTHIẾT KẾ THỜI TRANG
8HÀ PHƯƠNGNHIMỸ THUẬTTHIẾT KẾ THỜI TRANG
9TĂNG THỤCNHIMỸ THUẬTTHIẾT KẾ THỜI TRANG
10TRẦN ĐÌNH TƯỜNGPHÚCGYMNHIẾP ẢNH
11NGUYỄNSƠNCỜ VUADANCESPORT
12VÕ ĐÌNH THÀNHTÂM BÓNG ĐÁ
13NGUYỄN HUỲNH MINHTHƠMỸ THUẬTTHIẾT KẾ THỜI TRANG
14VŨ NHƯXUÂNHÙNG BIỆN TIẾNG ANH 

Lớp WA6

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1NGUYỄN TUẤNANHBAN VĂN NGHỆ 
2PHẠM NHẤT TRƯỜNGDANHBAN VĂN NGHỆ 
3BÙI VĂN NHẬTLONGGYM 
4TRẦN NGUYỄN PHÚCMINH ICT 360
5DU NGỌC THẢOMYHÙNG BIỆN TIẾNG ANH 
6HỒ QUỐCTHỊNH BAN VĂN NGHỆ
7DIETRICH ĐỨCHÙNG BIỆN TIẾNG ANH 
8PHẠM TẤNLÔCMỸ THUẬT 

Lớp 7A

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1TRƯƠNG CÁTCÁTGYM 
2PHẠM NGỌC HƯƠNGNHI VIOLON
3NGUYỄN NGỌC LÂMDUYGYMBÓNG ĐÁ
4TRẦN ÁILINH THIẾT KẾ THỜI TRANG
5PHẠM NGUYỄN ANHKHUÊ DANCE SPORT
6TRẦN BẢOAN BÓNG ĐÁ

Lớp 7B

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1PHẠM KHÁNHBAN VĂN NGHỆ 
2ĐINH HOÀNGKHÔIMỸ THUẬTBÓNG ĐÁ
3BÙI NHẬTMINH BÓNG ĐÁ
4TRẦN LÊ THOẠINHIÊN GYM
5NGUYỄN NGỌC QUỲNHNHƯMỸ THUẬT 
6HỒ ĐĂNGQUANG BÓNG ĐÁ
7TRƯƠNG QUỐCTHIỆN BÓNG ĐÁ
8NGUYỄN KHÁNHTOÀN BÓNG ĐÁ
9THÁI NGÔ THẢOTRANGBAN VĂN NGHỆ 
10CAO MINH THIÊNTÙNGMỸ THUẬT 

Lớp WA7

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1TRẦN NGUYỄN BÌNHANHÙNG BIÊN TIẾNG ANHDANCESPORT
2NGUYỄN TRƯƠNG BẢOSIÊUCƠ VUAVIOLON
3LÊ THƯỜNGTRÁCCƠ VUAVIOLON

Lớp 8A

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1LÝ DƯƠNG HOÀNGNGÂNBAN VĂN NGHỆ 
2HUỲNH PHẠM HOÀNGPHƯƠNG CỜ VUA
3TRẦN GIAKHẢI CỜ VUA
4NGUYỄN CƠKHÁNH CỜ VUA
5PHẠM XUÂNKHUÊBAN VĂN NGHỆHÙNG BIỆN TIẾNG ANH
6WONG PUILINBAN VĂN NGHỆ 
7LÊ NGỌC ĐÔNGNGHIGYMHÙNG BIỆN TIẾNG ANH
8NGUYỄN QUỲNHTRÂMBAN VĂN NGHỆ 
9TRẦN NGÔ UYÊNVY HÙNG BIỆN TIẾNG ANH

Lớp 8B

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1HÀ MINHANHGYMNHIẾP ẢNH
2NGUYỄN ĐẶNG GIAANHBAN VĂN NGHỆ 
3LÊ ĐỨCMINHGYM 
4VŨ TRẦN BẢONGỌCGYMNHIẾP ẢNH
5ĐẶNG MINHTRÍNHÀ LÃNH ĐẠO TRẺNHIẾP ẢNH
6NGUYỄN TUẤNKIỆTVIOLONNHIẾP ẢNH
7LÂMDUY VÕ THUẬT

Lớp 9A

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1PHAN HOÀNGANGYMCỜ VUA
2VÕ MINHANHICT 360HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
3NGUYỄN VĂN DUYBÌNHGYM 
4JULIET BẢO NGỌCDOLINGNHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ 
5TRẦN HUỲNH MINHMINHBAN VĂN NGHỆHANDMADE
6TRẦN NGỌC HOÀNGNGHI HANDMADE
7PHẠM KHÁNHTHƯBAN VĂN NGHỆ 
8LÊ NGUYỂN THÚYHIỀN NHIẾP ẢNH
9TRẦN NGỌCKHÁNHBÓNG RỔNHIẾP ẢNH
10TRẦN ĐẶNG ANHPHƯƠNGBÓNG RỔNHIẾP ẢNH

Lớp 9B

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1HUỲNH KHẢĐẠTGYMCỜ VUA
2ĐOÀN LÊGIANGBAN VĂN NGHỆNHẢY HIỆN ĐẠI
3NGUYỄN DƯƠNG CHÍHIẾUGYMNHẢY HIỆN ĐẠI
4VŨ ĐỨCHUYGYMNHIÊP ẢNH
5HUỲNH MAI VÂNANHGYMNHẢY HIỆN ĐẠI
6TRẦN HOÀNGLÂMBÓNG RỔGYM
7DƯƠNG GIALINHBAN VĂN NGHỆNHIẾP ẢNH
8HUỲNH THỊ MỸLINHBÓNG RỔNHIÊP ẢNH
9THÁI TRƯƠNG PHƯƠNGTHẢOBÓNG RỔGYM
10PHẠM KHÁNHTHƯBAN VĂN NGHỆ 
11PHẠM HOÀNG ANTHYBÓNG RỔGYM
12LÊ KHÁNHTOÀN VÕ THUẬT
13NGUYỄN KHẢDIBAN VĂN NGHỆVIOLON
14ĐOÀN NGUYỄN GIATHỊNHBÓNG RỔNHIẾP ẢNH

Lớp 10A

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1BÙI QUANGSÁNGBÓNG RỔVÕ THUẬT
2TRẦN VŨ ANHDUY VÕ THUẬT
3CAO THÁIHÙNGBÓNG RỔ 
4CHEN QUÁNHOẰNGBÓNG RỔ 
5HOÀNG ĐẶNG PHƯỚCAN HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
6TRẦN ANHKHOANHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ 
7NGUYỄN MINHTHYVIOLON
8PHANHOÀNGNHÀ LÃNH ĐẠO TRẺVÕ THUẬT
9PHAN MỸ THUHUYỀN  
10NGUYỄN TƯỜNGLINHNHÀ LÃNH ĐẠO TRẺHÙNG BIỆN TIẾNG ANH
11NGUYỄN ANHKHÔIBÓNG RỔVÕ THUẬT
12NGUYỄN TƯỜNGHƯNGNHÀ LÃNH ĐẠO TRẺNHIẾP ẢNH
13BÙI TUẤNANHBÓNG RỔ 
14DUYBÓNG RỔ 
15VƯƠNG TÔN THIỆNQUANGBÓNG RỔVÕ THUẬT
16TRẦNTRINHÀ LÃNH ĐẠO TRẺHÙNG BIỆN TIẾNG ANH

Lớp 10B

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1NGUYỄN CHÍĐẠT HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
2HỒ ĐẮC TẤNDŨNG HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
3LÊ ĐẶNG QUỲNHGIANG CỜ VUA
4LÂM BẢOHUY VÕ THUẬT
5HOÀNG HỒ BẢOLONGGYMCỜ VUA
6NGUYỄN PHẠM ANHMINHICT 360 
7ĐỖ THỊ HỒNGNGÂN HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
8TỐNG HỒNGPHÚC NHIẾP ẢNH
9TÔN NGUYỄN HỮUTÂM VÕ THUẬT
10TRẦN ĐÌNHLONGDANCESPORTNHIẾP ẢNH

Lớp 11

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1TRẦN THỊ HOÀNGANHGYMGYM
2NGUYỄN NGỌC THÚYDIỄMBÓNG RỔNHIẾP ẢNH
3PHẠM NHÂTDUYICT 360NHIẾP ẢNH
4ĐẶNG NHẤTHÀOICT 360NHIẾP ẢNH
5NGUYỄN ĐÌNH BẢOLONGBÓNG RỔGYM
6HOÀNG GIA BẢONGỌC NHIẾP ẢNH
7TRẦN THỊ XUÂNTHANHGYMGYM
8VŨ THUUYÊNBÓNG RỔGYM
9NGUYỄN VĂNBÓNG RỔGYM
10BUI KHÁNHVYGYMGYM
11THÁI THÀNHNGUYÊNDANCE SPORT 
12NGUYỄN VŨLUÂNBÓNG RỔNHIẾP ẢNH

Lớp 12

STTHỌTÊNTHỨ 3,5THỨ 4,6
1HUỲNH NGỌCPHÚGYM 
2NGUYỄN VIỆT HOÀNGLONGGYMNHIẾP ẢNH
3LÊ CHÍTHÔNGDANCESPORT 
4NGUYỄN HÒANHIDANCESPORT 
5LƯƠNG NGỌCTRÂMDANCESPORT 
6NGUYỄN THỊ HỒNGNHINHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ 
8ĐANVY THIẾT KẾ THỜI TRANG